1. vorige
  2. volgende

Bouterse acs lidlanden moeten hechter samenwerken


President Desi Bouterse die op 3 en 4 juni in Havana, Cuba,de VII Vergadering van Staatshoofden en Regeringsleiders van lidlanden van de Associatie van Caribische Staten(ACS) bijwoonde, zegt dat de organisatie van de Top op een belangrijk moment kwam.

Volgens het Staatshoofd worden vele landen in de regio, voornamelijk als gevolg van externe factoren, geteisterd worden door uitdagingen van sociaal-maatschappelijk, economische en klimatologische aard.

Bouterse benadrukte daarbij de importantie van intensieve samenwerking tussen verschillende ACS-landen op diverse gebieden en de noodzaak tot uitvoering van samenwerkingsafspraken.

De president onderstreepte onder andere dat Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling, de Parijs Overeenkomst betreffende klimaatverandering en de Addis Abiba “Action Agenda” voor de financiering van ontwikkelingen, positieve perspectieven bieden voor het harmoniseren van bilaterale en regionale inspanningen ten behoeve van duurzame ontwikkeling.

  1. president 2
  2. bouterse 2
  3. landen 2
  4. agenda 2
  5. duurzame 2