Door de deplorabele staat waarin zij verkeren vormen de houten brug in Montresoir

PARAMARIBO - Door de deplorabele staat waarin zij verkeren vormen de houten brug in Montresoir en de aanmeersteigers van Montresoir en Kronenburg een gevaar voor gebruikers. Recentelijk viel een bromfietser door het verrotte wegdek van de brug, een incident dat gelukkig goed afliep. VHP-assembléelid Sheilendra Girjasing vindt het de hoogste tijd dat de overheid ingrijpt, voordat serieuze ongelukken plaatsvinden. In een brief aan de minister van Openbare Werken Rabin Parmessar, vraagt hij aandacht voor de zaak. 

De brug verkeert al geruime tijd in zeer slechte staat. "Door verrotting van het hout zijn grote gaten in het brugdek ontstaan en ook de leuningen aan weerszijden van de brug zijn er niet meer. Ik vind het bijzonder jammer dat de overheid heeft nagelaten waarschuwingsborden te plaatsen voor de gebruikers van deze brug die eigenlijk geen keus hebben indien ze hun huis of werk willen bereiken", zegt de volksvertegenwoordiger. Voornamelijk bewoners van Montresoir, Katwijk, Spieringshoek, Wederzorg, Kronenbrug, Reinsburg, Goedevriendschap en Schaapschede gebruiken deze brug.

Girjasing stelt voor dat zo snel mogelijk een noodoplossing wordt gevonden, zodat de gevaren geminimaliseerd worden en daarna gewerkt wordt aan een duurzame oplossing door het plaatsen van betonnen duikers. Ook de bedroevende staat van de aanmeersteigers van Montresoir en Kronenbrug zijn onder Parmessars aandacht gebracht. Vanwege de situatie hebben de plaatselijke bewoners een noodsteiger gebouwd. De VHP'er adviseert dat op beide plekken betonnen aanmeersteigers komen.

Hij herinnerde de bewindsman ook aan zijn toezegging dat de Pandit Tilakdharieweg over de gehele lengte zou worden geasfalteerd. Hij wil weten wanneer dit gebeurt, omdat de weg diepe verzakkingen heeft.

  1. brug 6
  2. montresoir 4
  3. staat 3
  4. aanmeersteigers 3
  5. gebruikers 2