Verontwaardigd over de houding van haar fractiegenoten van de Mega Combinatie is

PARAMARIBO - Verontwaardigd over de houding van haar fractiegenoten van de Mega Combinatie is Noreen Cheung (NDP) dinsdagmiddag boos weggelopen uit de openbare vergadering van het parlement. Zij voelde zich gemuilkorfd toen het parlement kort discussieerde over de occupatieproblemen die zich momenteel voordoen aan de Frederikshoopweg in Wanica en zij het woord niet mocht voeren. 

Naar aanleiding van dit onderwerp gaf fungerend DNA-voorzitter Ruth Wijdenbosch aan één lid van zowel coalitie als de oppositie het woord. Nadat waarnemend MC-fractieleider André Misiekaba (NDP) zijn zegje had gedaan, merkte Wijdenbosch op dat Cheung ook het woord wilde, maar dat zulks tegen de afspraak met de fractieleiders was.

Verschillende NDP-parlementariërs riepen luid dat Cheung het woord niet moest krijgen. Ze vroeg een punt van orde en kreeg daarbij ondersteuning van de oppositie. Het parlementslid zei toen dat ze niet op de hoogte was van de afspraak met de fractieleiders. Cheung: "En als ik mijn woord wil geven híer in het parlement, namens het volk, kan niemand hier voor mij komen bepalen of ik kan spreken of niet mag spreken. Alstublieft!" Ze pakte toen haar spullen en liep boos weg.

Zo een twee weken geleden kwam Cheung ook al in aanvaring met haar partij- en fractiegenoten. Na een woordenwisseling met fractieleider Ricardo Panka was ze zo boos dat ze haar handtekening van de presentielijst schrapte, met als gevolg dat er geen quorum was. Tijdens een volgende vergadering bood verontschuldigde Cheung zich tegenover het college voor dat incident.

Het is publiek geheim dat vanaf de indiening van de Amnestiewet in april 2012, het niet botert tussen Cheung en enkele fractie- en partijgenoten. Zij kon zich niet verenigen met voornoemde wet en bleef weg bij de stemming.
  1. cheung 7
  2. woord 5
  3. ndp 3
  4. boos 3
  5. parlement 3