1. vorige
  2. volgende

Houtsector biedt alternatief aan president

Op 4 april heeft de Algemene Surinaamse Houtunie (Ashu) een brief gepresenteerd aan de president waarbij aangegeven wordt dat de houtsector niet eens is met de recente prijsverhoging van concessierechten. De brief heeft een petitie getekend door concessionarissen. De brief is ondertekend door de Ashu, het Platform Houtsector (PHS) en de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF). Deze heeft ondersteuning gekregen van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en Associatie Surinaamse Fabrikanten (Asfa). De sector concludeert dat “een heleboel mensen al dan niet opzettelijk op het verkeerde been is gezet”. Deze gezamenlijke actie is naar voren gekomen nadat de Ashu en PHS om ideeën en suggesties vroegen aan de houtsector. Na een uitleg over de huidige situatie kwam een gesprek los.
De huidige situatie is dat een eenzijdige beslissing is genomen door de regering om de concessierechten van SRD 0,05 naar SRD 20,00 te verhogen. Zonder dialoog met de sector trachtte de regering op deze manier om de speculanten uit de houtsector te krijgen en de zogenaamde ‘slapende’ concessies terug te vorderen. Hiermee werd de kostprijs verhoogd en kwam de concurrentiepositie in het geding.
Hieruit volgt ook dat er geen garanties meer gegeven kunnen worden voor verantwoord en duurzaam bosbeheer. De houtsector is er wel mee eens dat concessierechten verhoogd kunnen worden, maar ziet graag een middenweg en wil graag meewerken met het optreden tegen slapende concessiehouders en andere misstanden in de sector.
De Ashu en PHS hebben voorlopig gesteld om niet te betalen en via een modelbrief – die verspreid is onder de concessiehouders – te reageren op aanmaningen. Deze aanmaningen zijn verstuurd door de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB). De KKF reageerde hierop door te vermelden dat er geen wetten bestaan om onbehoorlijk bestuur aan de kaak te kunnen stellen.
Ashu en PHS willen nog niet naar de rechter stappen, omdat ze eerst de andere mogelijkheden willen bewandelen. Echter dringt de tijd. De prijsverhoging is van kracht sinds eind februari en volgens de boswetgeving worden concessies ingetrokken wanneer de houder in drie maanden tijd niet betaalt. Dit betekent dat eind mei een deadline is om tot een overeenkomst te komen.
De geluiden uit de zaal waren dan ook dat er nog te weinig actie werd gevoerd door de sector. Een aantal concessiehouders kwam met voorstellen als aanpassing op de prijsverhoging om deze toch te laten doorvoeren. De Ashu en PHS reageerden hierop dat een aantal van de voorstellen dat in de zaal gemaakt werd, al uitgewerkt was en in ontwerp al klaar lag. “We hebben opdrachten nodig vanuit de zaal”, zei Andre Soeltansingh, topper binnen de sector. “Er is een gevoel van support nodig naar de Ashu en PHS toe.” Hierna werd besloten om een petitie en brief aan te bieden.
  1. ashu 7
  2. phs 6
  3. houtsector 5
  4. sector 5
  5. brief 4