Perceeleigenaren Santodorp eisen optreden regering en parlement

Parlementariër Theo Vishnudatt raakte in een woordenwisseling met de gedupeerde perceeleigenarenPerceeleigenaren van het ressort Santodorp hebben gisteren een petitie overhandigd aan waarnemend assembleevoorzitter Ruth Wijdenbosch. De eigenaren zijn niet over te spreken dat hun percelen aan de Frederikshoopweg en Kronenburgweg zonder hun toestemming vorige week zijn geoccupeerd. Voordat de overhandiging plaatsvond, raakte assembleelid Theo Vishnudat in een korte woordenwisseling met de belanghebbenden. Volgens de volksvertegenwoordiger hebben de mensen bewust gewacht totdat assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons uitlandig zou zijn om deze petitie in te dienen. Daarnaast zou het Nieuw Front personen hebben aangezet om te occuperen, zodat de Megacombinatie beschuldigd zou worden. Dit zette kwaad bloed bij de menigte, omdat zij van mening was dat Vishnudat, als DNA-lid van Wanica, geen enkele keer naar de locatie is geweest. “De occupanten hebben toch ook niet gewacht totdat Simons terugkeert’, schreeuwde de menigte hem toe.
Volgens de benadeelden hebben de occupanten veel schade aan de bezittingen van de rechthebbenden verricht. Aangezien zij in eerste instantie het recht niet in eigen hand hebben willen nemen, werd besloten om terstond de hulp van de politie in te roepen. Echter bleek dat er een grote onduidelijkheid bij de wetsdienaren heerste. Ten eerste moesten de betrokkenen de politie ervan overtuigen dat zij inderdaad de rechtmatige eigenaren waren. Afgelopen zaterdag werden door de politie, de door de occupanten geplaatste borden weggehaald. Al gauw waren de borden op zondag wederom geplaatst. De politie weigerde echter voor de tweede keer op te treden. Uiteindelijk zijn de borden maandagmiddag wederom verwijderd. De rechtmatige eigenaren zijn ook hun vee kwijt. Zij eisen dat de politie per direct optreedt, dat de aangerichte vernielingen hersteld worden en dat de verloren eigendommen terug worden gebracht. Wijdenbosch gaf aan zo spoedig mogelijk een oplossing te zullen zoeken. Naast het parlement is ook een petitie ingediend bij het kabinet van de president.
‘Het is laksheid van regering’
Parlementariër Asiskumar Gajadien, die eerder ook een interpellatievoorstel heeft ingediend, gaf in gesprek met Dagblad Suriname te kennen dat wilde occupatie duidelijk in onze wetgeving als een misdrijf wordt aangegeven. De politie dient dan onmiddellijk op te treden, wat in dit geval helaas niet is gebeurd. Daarnaast geeft de politie de perceeleigenaren te kennen dat zij zelf hun koeien moeten gaan zoeken. Het kan volgens de VHP’er niet getolereerd worden dat eigendommen van mensen vernield worden en dat de politie gewoonweg niet optreedt. ‘Het is daarom terecht dat de mensen aandacht van de regering en het parlement vragen, zodat de aangerichte schade hersteld wordt. Het is laksheid van de staat dat de mensen deze verliezen hebben geleden’, benadrukte Gajadien. ‘De occupanten moeten vervolgd en berecht worden.’
De volksvertegenwoordiger heeft zondag gebeld, maar kreeg van de politie te horen dat men nog op instructies wachtte. Volgens de VHP’er is het probleem in eerste instantie bij drie tot vier percelen achter politiepost Santodorp begonnen. Vervolgens is men doorgegaan naar de Nieuwzorgweg en Frederikshoopweg op bijkans zes tot zeven percelen. Uiteindelijk is het uit de hand gelopen. De VHP zou bewijs hebben dat de occupanten gelieerd zijn aan de huidige regering.

FR

  1. politie 9
  2. occupanten 5
  3. mensen 4
  4. petitie 3
  5. eigenaren 3