Presentatie over Integrated Project Wayambo & Gangaram Pandayweg

Een 4-tal studenten van de Anton de Kom Universiteit van Suriname hebben samen met professor Sieuwnath Naipal ter afronding van hun masteropleiding op maandagavond 18 augustus 2014 in de zaal van Shri Gauri Shankar Mandir aan de Wayamboweg voor de bewoners van het ressort Wayambo, een presentatie gehouden over het Integrated Project Wayambo & Gangaram Pandayweg. Naast de bewoners van het ressort Wayambo waren ook aanwezig assembleeleden, vertegenwoordigers van Staatsolie Maatschappij Suriname, oud districtscommissaris van Saramacca, mr. Basharat Ahmad Ali, de dc van Saramacca, drs. Ravin Jiawan, vertegenwoordigers van LVV, ondervoorzitter Districtsraad Saramacca, rr-leden van ressort Wayambo en leden van de Bestuursdienst.
De studenten Punwasi Prevind, Raghoebarsingh Amrita, Ramkhissoon Pietambar, Sairras Clarence e.a. hebben in opdracht van hun docent van de studierichting Sustainable Management of Natural Ressources (SMNR) een studie gemaakt over het ontwateringsprobleem in dit gebied. Het doel van SMNR is om een bijdrage te leveren voor duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen, hernieuwbare energiehulpbronnen en mijnbouwhulpbronnen, resulterend in de verdere ontwikkeling van de samenleving. Prof. Naipal zegt dat de studenten een integraal project dienen te doen om expertise op te bouwen in de meeste van de aangeboden aspecten van duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen. Het gaat om vergroten van de kennis van de interacties tussen de verschillende technische en niet technische relaties bij het beheer van natuurlijke hulpbronnen in zowel rurale als in urbane gebieden.
De studenten gaven tijdens de presentatie aan dat gekozen is voor dit gebied vanwege het feit dat de ontwikkelingen in het gebied passen in het kader van het vak Integrated Project, het studiegebied ligt langs de kust en is onderhevig aan
klimaatsverandering (zeespiegelstijging), status en beheer van het gebied zijn direct gerelateerd aan invloeden op aangrenzende stedelijke gebieden en omdat
kennis van de vakken Hydrologie, Klimatologie, GIS, Remotesensing, EVNR, SD, SC is toegepast om een geïntegreerd plan van het studiegebied te maken.
De studenten hebben de problemen en de potenties voor duurzame ontwikkeling van het gebied geïdentificeerd en de veranderingen aan de kust bestudeerd voor het ontwikkelingen van een integraal ontwikkelingsplan voor dit gebied. De voorzichtige resultaten wijzen uit dat het model met de juiste inputs goede resultaten kan leveren voor dit gebied. Als aanbeveling gaven de studenten aan dat beleidmakers middelen vrij moeten maken voor toepassingen en verbetering van het model. Het einddocument zal op een nader te bepalen datum worden aangeboden aan verschillende instanties. Na de presentatie kregen de aanwezigen de gelegenheid opmerkingen te maken en hun voorstellen te doen, zodat deze ook meegenomen kunnen worden in het eindrapport van de studie. De bewoners van het gebied weten beter dan wie dan ook wat er gebeurt met betrekking tot de wateroverlast.
De aanwezigen hebben hun stem uitgebreid laten horen. Hoe zij denken dat het district, in het bijzonder de Wayamboweg en Gangaram Pandayweg, er in de toekomst uit zal moeten zien. De bevolking ziet graag dat het ontwateringsprobleem van dit gebied structureel wordt aangepakt. Oud districtscommissaris van Saramacca, mr. Basharat Ahmad Ali, memoreerde in zijn bijdrage de vele projecten die in zijn periode zijn gerealiseerd samen met de plaatselijke bevolking. Hij riep de bevolking daarom op om de weg van burgerparticipatie te kiezen. De districtscommissaris van Saramacca, drs. Ravin Jiawan, was zeer onder de indruk van de presentatie en bijdrage van de plaatselijke bevolking. Tenslotte complimenteerde hij namens de bewoners van Saramacca en in het bijzonder het ressort Wayambo, prof. S. Naipal en de studenten voor deze studie.

  1. gebied 9
  2. studenten 7
  3. saramacca 6
  4. wayambo 5
  5. bewoners 4