1. vorige
  2. volgende

Wanhopige naschoolse leerkrachten beweren sinds 2012 niet te zijn uitbetaald

‘Ik heb het gevoel alsof het geld voor iets anders gebruikt is en wij gewoon uit het bestand zijn gehaald’, zegt een leerkracht (R.P.), verbonden aan een dependance van de Geertruida Pontschool te Pontbuiten. De leerkrachten van de hoofdschool zijn wel allen uitbetaald. De leerkracht zegt dat zij en haar 5 collega’s nog steeds niet uitbetaald zijn voor verrichte werkzaamheden tijdens de naschoolse opvang over de periode maart 2012 tot en met augustus 2013. ‘Wij hebben 7 maanden lang onze krachten gegeven om vervolgens te vernemen dat wij niet in het bestand van Onderwijs voorkomen.’
De leerkracht die niet snapt hoe dit mogelijk is, geeft aan dat zij bewijsmateriaal, zoals videobeelden, presentielijsten en loonslips, heeft waarmee ze kan aantonen dat zij en haar collega’s gewerkt hebben. Ze verduidelijkt dat zij aan het begin, bij aanvang van haar werkzaamheden op de naschoolse opvang, wel enkele maanden uitbetaald is ‘maar daarna hield het opeens op’. Ze is toen naar het ministerie van Onderwijs afdeling Administratieve, Financiële en Personeelszaken geweest en daar werd haar medegedeeld dat men nog bezig was met wat administratieve zaken in orde te maken en dat zij en haar collega’s nog even geduld moesten hebben, want de presentielijsten waren zoek. De leerkrachten maakten kopieën van de presentielijsten en overlegden die opnieuw aan Minov. ‘En nu, maanden later komen wij volgens hen niet eens voor in het bestand en zeggen ze al zoveel mensen te hebben uitbetaald, die beweren te hebben gewerkt, dat ze niemand meer kunnen uitbetalen.’ Ik zoek een oplossing voor deze zaak, omdat het mij slapeloze nachten bezorgt’, zegt de wanhopige leerkracht, ‘daarom ben ik maar naar de media gestapt.’
De leerkracht vertelt ook dat zij 3 maanden geleden naar het gebouw van De Nationale Assemblee is gegaan in de hoop de parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons te spreken te krijgen. ‘Men zei me toen dat dit niet zomaar kon en dat ik een briefje moest achterlaten. Dat heb ik ook gedaan, maar ik heb nooit meer iets vernomen.’ De leerkracht heeft tevens meerdere malen geprobeerd de directeur van Onderwijs, Robert Peneux, te spreken te krijgen, maar dat lukte ook niet. Ongeveer 6 weken terug richtte zij een schrijven naar laatstgenoemde en zij wacht nog steeds op antwoord.

  1. leerkracht 6
  2. uitbetaald 4
  3. maanden 4
  4. bestand 3
  5. zegt 3