‘Samenleving moet zich veilig voelen in eigen woning’

Urvin Plato is door kantonrechter Marie Mettendaf veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden, waarvan vier voorwaardelijk, omdat hij op 13 december 2013 in de woning van E.D. had ingebroken. Tijdens de inbraak heeft hij geldbedragen van SRD 6000, Euro 230, USD 15 en enkele sportschoenen weggenomen. Volgens de magistraat kan de handeling van de verdachte als een ernstig strafbaar feit gezien worden. ‘De verdachte was in rusttijd de woning van de benadeelde binnengedrongen, terwijl de samenleving zich veilig in zijn eigen woning moet voelen’, benadrukte openbare aanklager Ilse Krenten. De verdachte is al eerder meerdere malen in verzekering gesteld.
De verdachte bekende het strafbaar feit gepleegd te hebben. Hij gaf aan voor de benadeelde gewerkt te hebben, die op zijn beurt geweigerd had om voor de verrichte diensten te betalen. Dit is waarom hij via het plafond de woning was binnengedrongen. Het is dus volgens de verdachte niet waar dat hij de deur van de woning had geforceerd en dat hij SRD 6000 had weggenomen. Een getuige had Urvin zelf op straat met de sportschoenen gezien. Volgens de magistraat maakt het niet uit of de verdachte een lager bedrag heeft weggenomen. ‘Punt is dat je hebt ingebroken en dat mag niet’, benadrukte de magistraat. Zij vonniste conform de eis van het Openbaar Ministerie.
  1. verdachte 6
  2. woning 5
  3. weggenomen 3
  4. magistraat 3
  5. urvin 2