1. vorige
  2. volgende

Girjasing schrijft OW over gevaarlijke situaties Commewijne

Assembleelid Sheilendra Girjasing (Nieuw Front/VHP) vraagt minister Rabin Parmessar van Openbare Werken (OW) voor snelle aanpak van enkele infrastructurele problemen in Commewijne.

Het gaat om:
1. De levensgevaarlijke situatie bij de houten brug te Montresoir in het district Commewijne. Van hieruit vindt de oversteek plaats naar plantage Kronenburg welke gelegen is aan de rechteroever van de Commewijnerivier. Al geruime tijd verkeert deze houten brug in deplorabele staat. Door verrotting van het hout zijn grote gaten op het brugdek ontstaan en ook de leuningen aan weerszijden van de brug zijn er niet meer.

"Ik vind het bijzonder jammer dat de overheid heeft nagelaten waarschuwingsborden te plaatsen voor de gebruikers van deze brug die eigenlijk geen keus hebben indien ze hun huis of werk willen bereiken", stelt het assembleelid. Het gaat om bewoners van de gebieden: Mont Resor, Katwijk, Spieringshoek, Wederzorg, Kroonenbrug, Reinberg, Goede Vriendschap en Schaapstede.
Recentelijk is een bromfietser door een gat op het brugdek komen te vallen. "Gelukkig is het deze keer goed afgelopen. Voorgesteld wordt om zo spoedig mogelijk voor een noodoplossing te zorgen, zodat de gevaren geminimaliseerd worden en daarna te werken aan een duurzame oplossing door middel van het plaatsen van betonnen duikers".

Girjasing vraagt ook aandacht voor de slechte staat waarin de aanmeersteigers van Montresoir en Kronenbrug verkeren. Particulieren hebben om te kunnen overleven een noodbrug aangelegd. Het zijn de bewoners van Kronenburg, Reinberg, Schaapschede en Goedevriendschap die dagelijks met deze gevaarlijke situatie geconfronteerd worden om de oversteek te doen. Geadviseerd wordt om deze aanmeersteigers geheel in beton te vernieuwen.

De politicus herinnert de bewindsman er aan dat hij bij de laatste begrotingsbehandeling de toezegging gedaan heeft om de Pandit Tilakdharieweg over de gehele lengte te asfalteren. "Graag verneem ik van u wat de stand van zaken is met betrekking tot dit project". De situatie wordt volgens Girjasing elke nieuwe dag levensgevaarlijker. Op meerdere delen van de weg zijn er diepe verzakkingen, waardoor bij een verkeerde manoeuvre men regelrecht in de trens terecht komt.
  1. brug 4
  2. girjasing 3
  3. situatie 3
  4. assembleelid 2
  5. vraagt 2