Vier boeken over slavernij en contractarbeid

Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken en Renata de Bies van de faculteit Humaniora. Onder grote publieke belangstelling heeft de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) zaterdag vier boeken gepresenteerd, waarin maar liefst 46 van de 100 presentaties, die werden gehouden tijdens de conferentie Legacy of Slavery and Indentured Labour in juni 2013, zijn vervat. De presentatie van de vier boekwerken vond plaats in het IGSR-gebouw.

De grote motoren achter de conferentie en de publicatie van de boeken zijn Maurits Hassankhan, Jerome Egger en Eric Jagdew, allen verbonden aan de faculteit Humaniora, opleiding Geschiedenis, van de AdeKUS. Hassankhan zegt dat het doel van de conferentie Legacy of Slavery and Indentured Labour, namelijk het publiceren van boeken, eindelijk is bereikt. In eerste instantie was besloten maximaal drie boeken uit te brengen, maar door de sterke bijdrage op de conferentie, zijn uiteindelijk vier boeken tot stand gekomen.

Presentatie auteurs
Acht auteurs mochten tijdens de boekpresentatie inhoudelijk ingaan op hun bijdrage. Onder het thema Maroons and Maroon life in Suriname komt Cheryl White voor met haar presentatie ‘Op zoek naar vestigingen van de voorouders van de Marrons in Suriname’. Ook Ine Apapoe levert onder hetzelfde thema een bijdrage met haar presentatie ‘Experimenten met traditioneel gezag van Marrons in Nederland’. Radica Mahase staat er met ‘Imperialist Contradictions, Health Issues and Indentured Indian Laborers’ en Glenn Oehlers met ‘Gezondheid in Suriname in Historisch perspectief’, beide onder het thema ‘Medical History’. Een ander belangrijk thema betreft ‘Vrouwen, Gender en erfenis van slavernij en contractarbeid’, met bijdragen van Jerome Egger/Elisabeth Bhugwandyl Singh over ‘De stem van een Surinaams-Guyanese vrouw in de Migratiegeschiedenis’ en Hilde Neus met ‘Fu Moi Moi, lichamelijke versieringen als identiteitsteken’.

Gender en religie
Tanya Sitaram schreef één van de artikelen in de boeken: Op zoek naar het verleden van Hindostaanse vrouwelijke contractarbeiders 1873 – 1921. Dit artikel gaat over de uitdagingen waarvoor Hindostaanse vrouwen tijdens de periode van de immigratie stonden. Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken, één van de sprekers tijdens de boekenpresentatie, is bijzonder verheugd over het grote aantal vrouwen dat heeft meegewerkt aan de publicaties. Het ministerie heeft gendergelijkwaardigheid namelijk als één van zijn beleidsprioriteiten. Ook het feit dat er bijdragen zijn van Stanley Soeropawiro (Ontwikkeling van de Islam en Javaanse moskeeën in Suriname) en Maurits S. Hassankhan/R. Bippat (Hindostaanse Moslims in Suriname. De uitdagingen van Migratie en Globalisatie. Een verkenning) onder het thema ‘Islam and Muslims in the Indenture Diaspora’, vervulde de bewindsman met grote trots, aangezien Religieuze Aangelegenheden eveneens behoort tot één beleidsgebied van Binnenlandse Zaken. “Ik ben enorm trots, omdat ik heb gezien hoe Surinamers hoge prestaties kunnen leveren. Wij als regering staan erachter dat de geschiedenis vanuit onze invalshoek moet worden herschreven. Met deze publicaties hebben wij bewezen dat Suriname het zelf kan. De auteurs hebben heel goede prestaties neergezet,” zei minister Noersalim.

Kwaliteit en inhoud
Ook Hassankhan is zeer tevreden over de kwaliteit en de inhoud van de artikelen. Er komen heel veel nieuwe onderwerpen en benaderingen in voor, die een sterke bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de geschiedschrijving in Suriname, als het aankomt op de slavernij en de immigratie. Eén van de nieuwe onderwerpen betreft de ervaringen van migranten in nieuwe landen, zoals van Surinamers in Nederland die geconfronteerd worden met een nieuwe cultuur.

De publicatie van de boeken is ook voor AdeKUS een grote ontwikkeling, daar het instituut staat voor onderzoek. Toch is Hassankhan nog niet helemaal tevreden als het aankomt op het publiceren van onderzoeken. “Er wordt veel aan onderzoek gedaan door Surinaamse wetenschappers, maar er wordt weinig gepubliceerd. Ik roep de wetenschappers op om hun werken te publiceren, vooral in het Engels, zodat hun werk internationaal toegankelijk wordt voor het grotere publiek,” aldus Hassankhan, die eraan toevoegt dat AdeKUS moet transformeren tot een onderzoeksinstituut.
  1. suriname 8
  2. boeken 7
  3. grote 5
  4. and 5
  5. hassankhan 5