1. vorige
  2. volgende

Bezuinigen op babyvoeding...schaamteloos!

Vol afschuw en met heel veel bezorgdheid heb ik de afgelopen dagen kennis moeten nemen van de stopzetting van subsidies op babyvoeding. Ik dacht dat het terugdraaien van de waardevaste pensioenen van de oudjes het ergste is waartoe deze regering in staat was. Niet dus, ook de baby’s zijn niet bespaard gebleven.

Met heel veel fanfare heeft deze regering in het verleden aangekondigd dat de kinderbijslag omhoog gaat. Wat voor zin heeft deze verhoging gehad? Het lijkt wel erop dat de subsidies zijn stopgezet om de extra kosten voor de verhoging van kinderbijslag op tafel te kunnen leggen. Dit is schaamteloos. Hebben ze er wel goed bij stilgestaan wat het effect van deze maatregel is? Er werd al maximaal 8 blikken voor 3 weken gegeven wat ook al onvoldoende was. De meeste ouders moesten toch zelf voor extra voeding zorgen. Met het wegnemen van deze subsidie worden ouders van de één op de andere dag geconfronteerd met extra uitgaven.

Acht blikken pap hebben een winkelwaarde van ongeveer SRD 120. Voor een gezin met 2 baby’s betekent dit dus SRD 240 aan extra uitgaven. Hoe moeten de ouders aan deze extra uitgaven komen? Volgens het ABS bedraagt de inflatie 1.9%, wat erg mooi is. Dit brengt met zich mee dat de meeste particuliere werkgevers slechts een inflatiecorrectie van 1.9% op het salaris als verhoging toekennen. Hiertegen kunnen de meeste werknemers niet in beroep, omdat het inflatieniveau door het ABS wordt vastgesteld. Met zo een minieme verhoging op het loon moet er nog bijkomen dat wij opgescheept worden met deze extra uitgaven. Wat doet deze regering dan werkelijk voor het volk? Is ze wel in staat het land op behoorlijke wijze te besturen? Voor de meeste werknemers betekent de inflatie correctie van 1,9% een verhoging van minder dan SRD 100 op het loon.
Hoe moeten deze ouders de extra uitgaven dan dekken? Heeft deze regering wel aan al deze consequenties gedacht? Of interesseert het ze allemaal niet? Wat hebben wij per slot van rekening aan een verhoogde kinderbijslag van SRD 30 per kind, als wij alleen aan voeding SRD 120 per kind extra kwijt zijn? Uiteindelijk betekent het dat het volk de regering juist kinderbijslag van SRD 120-SRD 30=SRD 90 betaald!!!

Misschien is het beleid van deze regering erop gericht dat mensen nu minder kinderen gaan krijgen. Daar begint het nu op te lijken. Ook over de pensioenen van de oudjes wordt er met geen woord gerept. Mijn stuk zal waarschijnlijk afgedaan worden als een politiek scenario vanuit de oppositie. Want dat is het enige antwoord dat deze regering klaar heeft op haar eigen fouten. Wel dit stuk is geschreven door een bezorgde ouder die nu al voelt wat deze maatregel voor hem betekent. Misschien ben ik de enige die het voelt, want vooralsnog is er bijna niemand die er wat van laat merken.

Ayush Aryen
  1. extra 8
  2. srd 8
  3. regering 7
  4. verhoging 5
  5. uitgaven 5