Het artikel ‘Leerkracht beschuldigt VOS Santan Dharm van manipulatie’ in de Ware Tijd van 14

Het artikel ‘Leerkracht beschuldigt VOS Santan Dharm van manipulatie’ in de Ware Tijd van 14 augustus 2014 geeft aanleiding tot het maken van enkele kanttekeningen.  

Het valt op dat in het artikel de naam van directeur Yvonne Kasi wel staat vermeld, terwijl die van de beschuldigende leerkracht geheim wordt gehouden. De bedoelde leerkracht, mevrouw  Kitty Loraine Burleson, is in de kring van middelbare scholen overbekend. Ze heeft op meerdere scholen les gegeven, doch heeft het op geen van de scholen lang volgehouden. Op de Scholengemeenschap Sanatan Dharm (SGS) zijn haar functioneren en gedrag beslist niet onbesproken, waarbij zelfs bemiddeling zijdens het Minov niet heeft mogen baten.

De kritische lezer weet dat in het huidige examensysteem een eindcijfer niet alleen afhankelijk is van het behaalde examencijfer, maar ook van het gemiddelde van de S.O. cijfer. Ook is bekend dat het examen onder toezicht en controle van het Minov wordt afgenomen en dat er daarvoor speciaal een examencommissie wordt ingesteld, waarin functionarissen (gecommitteerden) zijdens het ministerie worden aangesteld. In dit geval was de voorzitter van het instituut van gecommitteerden persoonlijk belast met de controle van het vak economie, dat door mevrouw Burleson verzorgd werd.

Drs. Yvonne Kasi heeft in de 38 jaren van haar carrière, waarvan vijf jaar in Nederland, haar bijdrage geleverd om honderden middelbare scholieren te helpen vormen, die in de maatschappij goede functies bekleden. Mevrouw Kasi is door haar ervaring er bewust van dat het resultaat van vele actoren afhankelijk is. Het zou erg naïef zijn om te geloven dat zij enkel en alleen een beroep zou doen op mevrouw Burleson om hogere cijfers dan verdiend te geven. In haar reactie op het voormelde artikel heeft zij al aangegeven hoe 'coöperatief' de opstelling van mevrouw Burleson in het afgelopen schooljaar wel niet is geweest.

Het is in het Surinaamse onderwijssysteem niet ongebruikelijk dat ouders, organisaties, bedrijven, service clubs etc. dure cadeaus, reizen, artikelen, electronica, etc. in het vooruitzicht stellen om de studenten te stimuleren betere resultaten te behalen. De service clubs organiseren jaarlijks stimuleringsactiviteiten waarbij dure reizen, electronische apparaten etc. aan de scholieren worden geschonken. Wat is dan het probleem als een ouder van SGS (de heer Bhaggoe) ter stimulering  van de examenstudenten een verzorgde weekendtrip ter waarde van SRD 10.000 aan alle examenstudenten had beloofd indien zij allemaal zouden slagen?

Mevrouw Burleson heeft eerst geprobeerd het Minov en de Bond van Leraren aan haar zijde te krijgen om drs. Yvonne Kasi valselijk van manipulatie te beschuldigen. Toen dit na onderzoek door de onderwijsinspectie niet heeft mogen baten, heeft mevrouw Burleson  geprobeerd via de media haar gal te verspreiden. Dat deze leerkracht de goede naam van mevrouw Kasi  en die van de SGS zonder grondige redenen te grabbel gooit, is zeer betreurenswaardig en haar ernstig kwalijk te nemen. Het is dus raadzaam dat een kritische lezer de inhoud van zo een artikel niet klakkeloos zich eigen maakt. 

Stichting Bande Matram.

 
  1. mevrouw 8
  2. burleson 6
  3. kasi 5
  4. artikel 4
  5. leerkracht 4