Pengel en Cubaanse collega bespreken uitdagingen sector

Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid op bezoek bij zijn Cubaanse collega Roberto Morales Ojeda. Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid heeft een beleefdheidsbezoek gebracht aan zijn Cubaanse ambtgenoot, Roberto Morales Ojeda. Hij is om privéredenen in Cuba. Beide ministers hebben van gedachten gewisseld over de bestaande samenwerking en hedendaagse uitdagingen op het gebied van volksgezondheid.

Pengel bedankte namens de Surinaamse regering voor de aangeboden beurzen voor het komende schooljaar op het gebied van Algemene Geneeskunde. Hij sprak ook zijn erkentelijkheid uit voor de bijdrage die Cuba al jaren levert via de gezondheidssamenwerking.
De bewindslieden bespraken de gezondheidstoestand in elkaars landen waarbij o.a. kanker, hartaandoeningen en diabetes als enorme uitdagingen werden aangemerkt. Minister Morales informeerde zijn collega over de preventieve maatregelen die zijn land heeft getroffen tegen het zika-virus. Het aantal besmette personen in het Caribische land is nog klein.

Pengel ging in op de uitdagingen in Suriname bij de bestrijding van onder andere malaria, kanker, tuberculose en hiv. Hij zei dat het beleid ook gericht is om via educatie de bewustwording te vergroten. De bewindsman werd uitgenodigd om een officieel werkbezoek te brengen aan Cuba, opdat 'best practices' gedeeld kunnen worden en eerste hand informatie kan worden verstrekt over zowel de gezondheidstoestand in hoofdstad Havana als op het platteland.

De Cubaanse ervaring bij het bestrijden van hiv en seksueel overdraagbare ziekten zal mogelijkerwijs ook deel uitmaken van het werkprogramma, alsook de inrichting van het gezondheidszorgsysteem, de artsen, verpleegkundige opleidingen en gezondheidsprogramma’s. Cuba beschikt over een arsenaal van 87.000 artsen, van wie 35.000 hun diensten verlenen in 67 landen, waaronder Suriname, meldt Volksgezondheid.
  1. pengel 4
  2. volksgezondheid 4
  3. cuba 4
  4. minister 3
  5. cubaanse 3