De Nieuw Front-fractie heeft donderdag aan het begin van de openbare vergadering

PARAMARIBO - De Nieuw Front-fractie heeft donderdag aan het begin van de openbare vergadering van het parlement een dringend verzoek gedaan dat de president het college komt informeren over de problemen omtrent de stroomvoorziening. Ofschoon het staatshoofd heeft gezegd dinsdag naar de assemblee te komen, is de situatie momenteel van dien aard dat president Desi Bouterse “terstond” komt, zei Guno Castelen (SPA). 

Hij voerde aan dat deze kwestie op dit moment "zwaarwichtiger" is dan de sociale wetten die op de agenda staan. Het houdt de hele samenleving bezig. En die wil door het hoogste gezag geïnformeerd worden wat er aan de hand is en welke acties worden ondernomen, zei Castelen.

Waarnemend fractieleider van de Mega Combinatie André Misiekaba (NDP) vindt het niet nodig dat Bouterse onmiddelijk naar het parlement komt. "Wat we nu meemaken is een crisis, waarbij 30 megawatt aan electra niet ter beschikking is", zei hij, eraan toevoegend dat de regering werkt aan een oplossing. Bouterse moet de ruimte krijgen zich goed voor te bereiden om het parlement dinsdag te informeren. Volgens Misiekaba is er sprake van een overmachtsituatie en is het geen nieuwigheid dat de Energiebedrijven Suriname momenteel aan loadshedding doet, om wijken om de beurt van stroom te voorzien. Castelen vindt dat bij de president afgetast moest worden of hij wel of niet onmiddellijk kon komen. "Laat de president zelf beslissen. Laten wij niet als parlement het op ons nemen en de president niet de ruimte willen geven om ons te komen informeren", zei Castelen.

Na een schorsing stelde NF-fractieleider Radjkoemar Randjietsingh dat er absoluut geen sprake is van overmacht. Hij voerde aan dat bij de EBS al enige tijd enkele generatoren defect zijn en er niets is gedaan om ze te repareren. De motoren hebben een capaciteit van 45 megawatt. Daarnaast heeft Staatsolie een stroomcentrale gebouwd om bij te dragen aan de elektriciteitsvoorzieningen, maar dat de EBS nog steeds het distributienetwerk niet heeft aangelegd.  Misiekaba persisteerde dat Bouterse pas dinsdag komt.

Het heeft volgens hem geen enkele zin dat het staatshoofd komt om het college te informeren "dat hij nog bezig is". Hij wilde volstaan met een update van vicepresident Robert Ameerali die aanwezig was. De NF-fractie gaf toen aan zich in de fractiekamer te zullen terugtrekken totdat de president was gearriveerd. Toen oppositie- en coalitie geen consensus konden bereiken hakte fungerend voorzitter Ruth Wijdenbosch de knoop door. Ze besloot president Bouterse te bellen om na te gaan in hoeverre hij in de gelegenheid was donderdag naar het parlement te komen. Zij stelde dat indien hij niet kon, ze een vergadering zou uitschrijven voor dinsdag, zoals Bouterse dinsdag per brief heeft gevraagd. De vergadering is nu voor de derde keer geschorst.
  1. president 7
  2. bouterse 6
  3. parlement 5
  4. komt 5
  5. dinsdag 5