Suriname uit wereld cricket toernooi gezet

Suriname heeft vorig jaar de WCL Division 6 gewonnen. (Foto:ICC) Suriname is uit het World Cricket League (WCL) Division 5 gezet in New Yersey. De uitzetting heeft alles te maken met een onderzoek van de Internationale Cricket Raad (ICC) naar de rechtmatigheid van sommige spelers. Het team van Suriname had zich aanvankelijk gekwalificeerd voor het toernooi nadat hij de WCL Division 6 in Engeland vorig jaar in september had gewonnen.

De raad heeft onvolkomenheden ontdekt bij de registratie door de Surinaamse Cricket Bond (SCB). Er zijn vraagtekens geplaatst bij documenten over de ingezetenschap van sommige spelers. De plaats van Suriname in het toernooi wordt nu ingenomen door Vanuatu, dat in de halve finale van het WCL Division 6 in 2015 had verloren.

Vorig jaar juli was Suriname ook gedwongen zich terug te trekken uit de ICC U-19 America’s kampioenschappen, omdat hij er niet in slaagde de doorreisvisa veilig te stellen. Voorzitter Raj Narain van de SCB zegt dat de bond zich bewust is dat bij de cricketsport hoge normen en waarden gelden. “De SCB heeft dan ook gelijk besloten, nog voor verder onderzoek naar deze onvolkomenheden en de uitslag hiervan, zich onmiddellijk terug te trekken uit WCL Division 5.”

Onder de disciplinaire maatregelen die tegen de SCB zijn getroffen voor deze onvolkomenheden is dat de subsidie van US$ 25.000 die was toegezegd aan de bond om deel te nemen aan de WCL Division 5, verbeurd is verklaard. “We waren duidelijk teleurgesteld door de tekortkomingen in de procedures van de SCB die zijn onthuld door het grondig intern onderzoek,” zegt Tim Anderson, hoofd van de wereldwijde ontwikkeling van de International Cricket Council (ICC).

"Er is onvermijdelijk een element van zelf-certificering als het gaat om het bepalen van de naleving van de ICC Player Eligibility Regulations (regels voor de bevoegdheid van spelers), en om deze reden moet de bredere cricket gemeenschap in staat zijn tot het uiterste vertrouwen in de juistheid van de door andere ICC-leden verstrekte informatie.”

Narain zegt dat de bond heeft besloten de selectie en registratie van spelers te herorganiseren. “De SCB biedt dan ook zijn verontschuldigingen aan aan de landen die hebben deelgenomen aan WCL Division 6 en aan de gehele cricket familie in de wereld voor deze onvolkomenheden door de bond.” Hij voegt eraan toe dat bij het onderzoek “jammer genoeg ook duidelijk werd dat belangrijke informatie wordt geschaft door mensen uit Suriname waardoor het Surinaamse belang enorm geschaad is en nog steeds wordt geschaad.”
  1. wcl 7
  2. division 7
  3. suriname 6
  4. cricket 6
  5. scb 6