Open brief aan mannenkoor Maranatha

Mannen broeders,
Ongeveer een jaar geleden ben ik door het huidig fungerend bestuur gevraagd het roer over te nemen als dirigent van het 'Mannenkoor Maranatha'. Als pas afgestudeerde dirigent heb ik deze uitdaging met beide handen aangegrepen om alles wat ik in het buitenland had geleerd bij dit gerenommeerd koor toe te passen.

Op de 1e repetitie onder mijn leiding waren er 14 man. Daarna werd het aantal zo zoetjes aan meer en op dit moment zijn er, van een koor dat doorgaans uit zo'n 60 man bestaat, ongeveer 25 actief participerende leden die samen met mij erg gemotiveerd zijn om de hogere doelen van de toonkunst na te streven.

Mannen broeders, dit medium is natuurlijk niet de plek om allerlei interne zaken te bespreken, maar ik kan echter niet ontkennen dat ik helaas heb moeten constateren dat er een aantal uiteenlopende redenen is waarom een groot deel van het ledenbestand op dit moment inactief is. Hetzij spanningen, hetzij ontevredenheid. Ik wil langs deze weg een beroep doen op u allen om mij te ondersteunen in een poging om dit koor weer een glorietijd te doen beleven en niet langer aan de kantlijn te blijven staan.

Harmonie
Ik heb als jonge telg van 18 jaar ook als zanger in dit koor gestaan onder leiding van wijlen de heren W. Leerdam en J. Nelom. Ik weet dus wat dit koor in staat is te presteren. Het doet mij, in het bijzonder nu ik er als dirigent voor sta, daarom heel veel pijn te moeten constateren dat het steeds verder bergafwaarts gaat met het koor.

Indien er geen harmonie is onder de leden, zal de harmonie in de zang ook niet tot uiting komen. Ook niet als ik geweldig en indrukwekkend sta te zwaaien voor het koor. Ik heb daarom het dringend beroep gedaan op het fungerend bestuur om zaken nu eindelijk voor eens en voor altijd op te lossen. Het bestuur heeft gehoor gegeven aan mijn advies en in het kader daarvan is er een bijzondere bijeenkomst georganiseerd.

Bijeenkomst
Deze bijeenkomst zal zijn op zondag 24 augustus aan de Libanonweg. De bedoeling is dat we in een luchtige zetting op onafhankelijk terrein met elkaar zullen bezig zijn in 1e instantie met de toonkunst.

Uiteraard is het absoluut de bedoeling dat we met elkaar praten. Ik zal eveneens mijn plannen voor de toekomst met Maranatha uiteenzetten. Het fungerende bestuur zal tevens mede op mijn aandringen mededelingen doen omtrent de op handen zijnde bestuursverkiezingen en de a.l.v. daaraan voorafgaand.

Mannen broeders. Ik doe van harte een beroep op u om uw aanwezigheid te doen gelden. Laat het niet aan u liggen dat Maranatha er op een dag niet meer bestaat. Wel is het zo dat u zich even moet registreren voor deze trip, omdat het wel verschil maakt in het aantal te vervoeren of te voeden mensen.

De trip is gepland voor zondag 24 augustus
Plaats Libanonweg
Vertrektijd 8:30 a.m. ['s morgens]
Verzamelplaats: B.B.G.O. gebouw aan de Burenstraat. [Repetitiezaal].
Voor registratie kunt u zich opgeven op één van de onderstaande telefoonnummers:
08815445 – E. Zaandam, Dirigent
08894298 – J. Lont, Voorzitter
Of langslopen bij dhr. Santjes aan de Burenstraat in het B.B.G.O. gebouw.
Ik hoop u allen van harte te mogen verwelkomen.
Een vriendelijke muzikale groet,

Eldridge D. Zaandam BMUSigent

  1. koor 7
  2. bestuur 4
  3. dirigent 4
  4. mannen 3
  5. broeders 3