1. vorige
  2. volgende

DNA behandelt Constitutioneel Hof vandaag

De ontwerpwet Constitutioneel Hof wordt vandaag door De Nationale Assemblee (DNA) in behandeling genomen. Sinds november 2014 heeft Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons geprobeerd deze wet te behandelen. Op minstens vijf vergaderingen was er geen quorum om de behandeling mogelijk te maken. De toenmalige oppositie wilde deze wet niet behandelen en voerde aan dat er principiële bezwaren zijn tegen het ontwerp. Het Constitutioneel Hof is genoemd in artikel 144 lid 4. In het 8 december strafproces bleek dit orgaan cruciaal te zijn om zich uit te spreken of er sprake is van inmenging in het proces dat in behandeling bij de rechter lag. De Nationale Assemblee wijzigde de Amnestiewet om te voorkomen dat de daders van 8 decembermoorden zouden worden vervolgd. De Krijgsraad heeft artikel 1 van deze wet naast zich neergelegd. Op grond hiervan heeft de regering de procureur-generaal op basis van artikel 148 van de grondwet de instructie gegeven om de vervolging onmiddellijk te beëindigen.Een commissie onder leiding van Ricardo Panka had de ontwerpwet Constitutioneel in de vorige samenstelling van De Nationale Assemblee, reeds voorbereid voor openbare behandeling. De commissie onder leiding van Melvin Bouva heeft nog enkele belangrijke instituten weer gehoord. In de commissie hebben verder zitting Asiskumar Gajadien (VHP), Remy Tarnadi (NDP), Ronnie Brunswijk (ABOP), Silvana Afonsoea (NDP), William Waidoe (PL) en Rudolf Zeeman (BEP). De openbare vergadering is gepland voor 11.00 uur. Advertentie
  1. behandeling 4
  2. constitutioneel 3
  3. nationale 3
  4. assemblee 3
  5. wet 3