1. vorige
  2. volgende

Vuurwapenwet fundamenteel gewijzigd na intensief beraad

Minister Jennifer van Dijk-Silos leest de vele wijzigingen die aangebracht zijn in de ontwerpwet voor. (Foto: Raoul Lith) De Vuurwapenwet is uiteindelijk integraal gewijzigd tijdens de behandeling in De Nationale Assemblee. Het heeft aardig wat werk gekost aan de leden van de commissie van rapporteurs, deskundigen en minister Jennifer van Dijk-Silos om fundamentele zaken aan te passen in de wet. Maandag duurde het overleg tussen de commissie, de minister en deskundigen zo lang, waardoor de openbare vergadering uiteindelijk werd uitgesteld. Velen hebben zich behoorlijk geërgerd aan het lange overleg. De wet is dinsdag met algemene dertig stemmen aangenomen. De fracties van de VHP, ABOP, PL en NPS hebben de zaal verlaten bij de stemming.

Assembleelid Rossellie Cotino (NDP), voorzitter van commissie van rapporteurs, zei dat na de intensieve beraadslagingen de wet veel beter is geworden. Er zijn duidelijke voorwaarden gesteld wie in aanmerking kunnen komen voor een vuurwapenvergunning. Er zijn termijnen gesteld waarop de procureur-generaal moet reageren. Bovendien zal een commissie worden ingesteld die hem zal assisteren. Commissielid Krishna Mathoera (VHP) is ook blij met de vele wijzigingen die zijn aangebracht. Er is nu ook een centrale registratie van vuurwapens. Toch vindt zij dat SRD 2400 voor een vergunning te hoog, al is het bedrag bijgesteld. Het gaat nog steeds om een forse verhoging.

Fractiegenoot Mahinder Jogi zei bij de stemmotivatie dat de regering duidelijk haar inkomsten wil verhogen met de forse bedragen die neergeteld moeten worden voor een vergunning. Op grond hiervan hebben de oppositionele fracties VHP, ABOP, PL en NPS besloten niet vóór de wetswijzing te stemmen. De partijen hebben ook niet tegengestemd maar besloten de vergadering te verlaten tijdens de stemming. Jogi haalde aan dat er nog steeds geprotesteerd wordt dat Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan deelnemen aan de vergadering. De vorige week stemden deze fracties wel voor door hen ingediende moties.

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons merkte op dat geld op de begroting van het ministerie ingeruimd moet worden om de commissie in te stellen en voorlichting te geven over de wet. Er zijn diverse aanpassingen aangebracht, waarbij ook moderne zaken als drones meegenomen zijn. Zij is blij dat diverse voorstellen meegenomen zijn, waardoor het concept integraal gewijzigd is. Minister Van Dijk-Silos voerde aan dat het om een belangrijke wetswijziging gaat, waarbij duidelijke regels zijn die ook te maken hebben met de veiligheid.
Advertentie
  1. commissie 5
  2. minister 4
  3. wet 4
  4. jennifer 3
  5. dijk 3