1. vorige
  2. volgende

EBS had al problemen

Vanuit de burgerij zijn er al jarenlang veel klachten over de performance van de EBS. Dat lees je ook op de meldingen die men doet op social media. Heel vaak wordt gezegd dat de EBS laks is, omdat zij een monopolie heeft. Heel vaak zijn ook de hoge salarissen die aan de orde worden gebracht die betaald worden binnen het bedrijf. Een zaak die niet onderzocht werd, was dat van de dubieuze rollen en mismanagement rond de aankoop van goederen recent. Het zou gaan om grote bedragen en er zijn geen maatregelen getroffen. In principe is het staatsbedrijf EBS heel frequent en regelmatig in het nieuws. In de afgelopen maand zijn er veel klachten via de radio gegeven over apparaten die kapot gaan door stroomschommelingen. Het bedrijf zou geen werkende procedure hebben om deze klachten te behandelen en benadeelden tegemoet te komen. Heel vaak is ook aangegeven dat de EBS te maken heeft met een financieringsprobleem: de stroom die aan de consument wordt geleverd, is niet tegen de marktprijs en de tarieven zouden in principe hoger moeten liggen. Bij het aantreden van deze regering is vanuit de dominante coalitiepartij getracht om in de leiding van het bedrijf vervangingen te plegen. De hoogste functionaris die alzo werd aangesteld, heeft inmiddels het veld geruimd. Opvallend was dat enige jaren terug de EBS voorzichtig aankondigde dat het een groen bedrijf wilde worden, dus met inachtneming van het milieu. Voortaan moest ook gesproken worden over een energiebedrijf en niet over een elektriciteitsbedrijf. In hoeverre deze plannen nog staande zijn, is onbekend, omdat men toch wel voortgaat met het verbranden van olie voor het opwekken van stroom. De corruptie bij de EBS door werknemers is zo nu en dan ook onderwerp van gesprek, waarbij ontvreemding plaatsvindt van kabels en andere objecten in trek bij burgers, zoals lampen. Er heerst ook ontevredenheid bij de burgerij omtrent de wijze waarop de EBS klachten afhandelt zoals storingen en het uitvallen van straatlampen. Er wordt al een hele tijd gezegd dat de EBS dringend een productiviteitsprogramma nodig heeft. In het Caribisch gebied en veel andere ontwikkelingslanden is het uitvallen van stroom (onbetrouwbaarheid) een groot probleem, maar het is in de regio ook gelukt om de productiviteit van het bedrijf op te krikken, met uiteindelijk alleen maar winnaars waaronder ook de werknemers. De EBS is meer dan Telesur een staatsbedrijf dat niet geliefd is bij de burgerij. Het gevoel bestaat overall dat EBS de burgerij niet compenseert voor de onbetrouwbaarheid en onverbiddelijk is bij achterstallige betalingen. Nu is er een tekort aan stroom, omdat de Suralco bepaalt wat er met de beschikbaarheid van de energie gebeurt. Nu zijn drie turbines uitgeschakeld, omdat er weinig water zou zijn in het stuwmeer. Het gevolg is verminderde beschikbaarheid van stroom, waardoor de EBS over is gegaan op de bekende load shedding. Deze werkwijze werd al eerder toegepast en het gebruik ervan werd enige keren bij stroomuitvallen ook ontkend door de EBS. Load shedding betekent dat de EBS op rechtvaardige wijze zonder te discrimineren buurten uitschakelt wat betreft de stroomtoevoer. Er zijn in het verleden buurten geweest die het gevoel hebben gehad dat men vaker in het donker wordt gelegd dan andere buurten. Nu is er duidelijk sprake van load shedding. De respectieve buurten zijn niet altijd op de hoogte althans, het lukt bedrijven niet om hun productieprocessen of business af te stemmen op de stroomuitval. Afspraken worden afgezegd of men moet soms onverrichter zake huiswaarts keren. In principe moeten we dus niet alleen weten of er thuis stroom is, maar ook nagaan of de plekken waar wij moeten gaan om diensten af te nemen of diensten te verlenen, niet afgesloten zijn. Omdat de load shedding voor langere tijd zal plaatsvinden, is het handig dat de EBS een manier vindt om de stroomuitschakeling in de buurten beter bekend te maken. Er worden lijsten online gepubliceerd en dit moet ook in de kranten, zodat men de schema’s kan raadplegen. Het is wel positief dat EBS de uitschakeling voor de komende dagen ook kan aangeven. Inmiddels klagen de huishoudens over de negatieve gevolgen van de verminderde stroom. Nu is bericht dat rond de duizend liter melk is verzuurd in een veeteeltgebied. Koelfaciliteiten werken niet, omdat deze aangesloten zijn op normale stroom en de ondernemers geen back-up ter beschikking hebben. De gevolgen zullen zich doen voelen voor bedrijven die niet over back-up beschikken en werken met aan bederf onderhevige goederen.
De zaak van de load shedding moet snel tot het verleden gaan behoren. De vraag moet beantwoord worden hoe vaak het stuwmeer op deze wijze droog zal komen te liggen. Afhankelijk van het antwoord moet de regering en de EBS op zoek gaan naar alternatieven. Nagegaan moet worden in welke mate routinematig overmatig energieverbruik voorkomen en permanent geëlimineerd kan worden. De president heeft beloofd dat hij dinsdag in DNA uitleg zal komen geven over de energiesituatie in Suriname. Van de president wordt verwacht dat hij niet alleen komt vertellen wat er nu aan de hand is. Verwacht wordt dat de president het onderwerp ‘stroom’ overstijgt en het ook zal hebben over het bredere concept van energie. Van de president wordt verwacht dat hij plannen uiteenzet met betrekking tot de energiestrategie van Suriname.

  1. ebs 16
  2. stroom 9
  3. bedrijf 5
  4. gaan 5
  5. load 5