1. vorige
  2. volgende

Valse profeet slaat toe: politiek corrumpeert ‘geestelijke leiders’

De grootste vijand van de moslims overal in de wereld zijn de personen die van binnen en van buiten de geloofsorganisaties tweedracht zaaien onder de ‘ummah’ oftewel de moslimbroederschap voor eigen persoonlijk (politiek/economisch) gewin. Nu wordt beweerd dat de PL-voorzitter een scheuring probeert te brengen in een belangrijke en representatieve moslimorganisatie in Suriname, met name de SMA. Nu komt hij met een excuus dat ook niet gepast is. De tweedracht die deze meneer zaait, is te merken aan de ongehoorde en onfatsoenlijke bemoeienis van de voorzitter van de ene organisatie (K. Anjuman) in de interne zaken van de andere (SMA). Het is verwerpelijk hoe deze moslimorganisatievoorzitter – ondanks hij aangeeft jurist te zijn – op bedrieglijke wijze tracht het publiek te manipuleren. De vraag rijst wat deze moslimorganisatievoorzitter zich nog kan herinneren van zijn colleges. Het is onbegrijpelijk hoe hij de leiders van een moskee kan verwarren met het bestuur van een vereniging, die is erkend als zedelijk lichaam. Er zijn in het verleden spanningen geweest tussen moslimorganisaties, die soms hoog opliepen dat de Staat moest ingrijpen. Zo werd een opruiende Aziatische moslimgeestelijke met een lange baard met al zijn hebben en houwen op het vliegtuig gezet, omdat hij aanstuurde op geweld van de ene groep op de andere. Nu zien wij dat een Surinaamse politicus de ene organisatie opzet tegen de andere. De president moet behoedzaam zijn en zijn inlichtingendiensten inzetten om personen te neutraliseren die door misbruik van het geloof onrust willen zaaien in de samenleving. De PL-voorzitter moet beseffen dat de politieke gierigheid en persoonlijke hebzucht grenzen kennen. De daad die deze meneer pleegt door aan de grote klok te hangen dat hij 5 personen naar de Hadj stuurt, geeft aan dat hij niet op de hoogte en ook niet geïnteresseerd is in de geloofsprincipes van de Islam. Geboren zijn in een moslimfamilie maakt van een man nog geen moslim. De basisprincipes van het geloof moeten eerst geaccepteerd worden en vooral de wil om zich neer te leggen bij die beginselen. Het is verwerpelijk dat deze partijvoorzitter voor zijn eigen politieke gewin ook een scheuring tracht te bewerkstelligen in een gerespecteerde moslimvereniging als de SMA en spanning veroorzaakt tussen moslimorganisaties. Het is zaak dat deze vereniging de leden goed informeert en de tweespalt in de decennialange stabiele organisatie voorkomt. Het is algemeen bekend dat het onislamitisch is om donaties openbaar te maken. Praktiserende moslims behoren als zeventigplusser zeker 70 keren te hebben gehoord ‘dat de linkerhand niet mag weten wat de rechterhand aan goede doelen uitgeeft’. Het feit dat de man exact aangeeft dat hij 27.000 euro heeft uitgegeven, geeft aan dat hij man slechts uit is op een wereldse beloning die mensen (lees: de kiezers op PL) hem kunnen geven, en niet op de geestelijke beloning van zijn Heer. Kennelijk bestaat het geloof in een ‘dag des oordeels’ niet zoals geldt bij de moslims. Daarmee voldoet betrokkene volledig aan één van de kenmerken van een valse profeet, waarvoor ettelijke keren in het heilige boek van de moslims is gewaarschuwd. De vraag rijst hoe SMA (lees: het bestuur) een persoon kan afvaardigen voor een hadj zonder dat de voorzitter daarvan op de hoogte is. Deze voorzitter weet niets van een verzoek daartoe. De voorzitter zegt geheel volgens de principes van de Islam dat hij geen lid zou afvaardigen voor de hadj. Deze plicht voor moslims is voorwaardelijk en niet absoluut in tegenstelling tot het gebed en het geven van aalmoezen. De hadj is namelijk alleen verplicht voor hen die de reis zelfstandig en uiteraard met legitiem en legaal geld kunnen bekostigen. Van welke bron komt die Euro 27.000? Heeft het te maken met money laundering? Is het geld van de landsbegroting? De hadj van de 5 personen die zich voordoen als moslim is een politieke stunt. Wat de PL-voorzitter moet doen is ook een cameraploeg meesturen om beelden vast te leggen en deze afdraaien op tv en tijdens de politieke feesten die deze partij houdt. Wat echter niet getracht moet worden om op de heilige gebedshuizen met de PL-vlag te zwaaien, want dan zal in het land geëigende maatregelen worden getroffen die niet mals zullen zijn. De PL mag moslims hebben onder de kiezers, maar het heeft er veel van dat deze partij het heeft verbruid bij de grote moslimorganisaties. De acties van de PL-voorzitter zullen kennelijk onderwerp zijn van de ‘qutbahs’ (preken) die de imams zullen houden naar aanleiding van het geloof. Misbruik maken is een zonde binnen de Islam, maar misbruik ondergaan ook. Er zijn in de politiek enkele vormen van religieuze betrokkenheid. Er zijn bijvoorbeeld ideologische partijen in de wereld zoals de moslimpartijen die de sharia willen invoeren of christendemocratische partijen die gedreven worden door het principe ‘heb uw naaste lief zoals u uzelf lief heeft’. Er zijn militante partijen die primair uit zijn op macht met economische en politieke overwegingen. Maar er zijn in de politiek ook valse profeten die alles zelfs rampen, weggewaaide daken, overlijden (vb. wegvallen van vader in een gezin) en zelfs de religie aangrijpen op stemmen te winnen. De PL-voorzitter houdt niet voor niemendal een dankdienst voordat de 5 personen die zich laten lenen voor deze politiek stunt, vertrekken naar het betreffende land in het Midden Oosten. Het is een politieke happening en het draait om de verkiezingen in 2015. Moslims die hun religie oprecht kennen en beleven, die weten nu in elk geval wat ze hebben aan de PL. Een van de vele voortekens dat het hier om een valse profeet gaat, is toen men blikjes worst met varkensvlees stopte in de pakketten voor ambtenaren waaronder moslims op een ministerie. De man was zich van geen kwaad bewust, totdat niet-moslims hem wisten in te fluisteren dat hij dit niet kon klaarspelen als zichzelf noemende moslim. De grootste vijand van de moslims zijn de personen die tweedracht zaaien onder de ‘ummah’ (het moslimbroederschap).

  1. moslims 10
  2. voorzitter 9
  3. personen 6
  4. politieke 6
  5. hadj 5