1. vorige
  2. volgende

Geluidsoverlast en bedrijfsongevallen in het verkeer

Verkeersincidenten op weg van huis naar het werk en van het werk naar huis worden beschouwd als bedrijfsongevallen. Van de ongeveer 1100 bedrijfsongevallen die door de Arbeidsinspectie van ATM worden geregistreerd, vindt 20 procent plaats in het verkeer. Het ministerie van Arbeid, Technologische ontwikkeling en Milieu (ATM) maakt zich zorgen over het aantal personen dat arbeidsongeschikt raakt door deze incidenten.

Ook geluidsoverlast in het verkeer is een zorgpunt voor ATM, omdat die leidt tot onnodige aanrijdingen en/of diverse gezondheidsproblemen bij personen. Ongeveer een kwart van de gemiddelde 12-15 dodelijke bedrijfsongevallen vindt plaats in het verkeer. Onder meer deze gegevens zijn aanleiding voor ATM om in de Verkeersveiligheidsmaand die loopt van 15 augustus tot 15 september 2014, aandacht te vragen voor bedrijfsongevallen die in het verkeer voorkomen.

Ten aanzien van geluidsoverlast, zegt ATM dat vooral de luide muziek, uit personenauto’s in het verkeer of geparkeerd voor supermarkten en lijnbussen alsook tourbussen, ergernis en gevaar opleveren. Blootstelling aan dit ongewenst lawaai uit voertuigen leidt onder andere tot stress, hoge bloeddruk en verstoring van de slaap.

Het ministerie roept de samenleving op om op een verantwoorde en veilige manier deel te nemen aan het verkeer en op hun snelheid te letten. Gevallen van geluidsoverlast kunnen aangepakt worden door op een rustige en correcte wijze, een gesprek aan te gaan met de veroorzaker. Als deze geen gehoor geeft aan de oproep het geluid te verminderen, kan er een klacht ingediend worden bij de politie, adviseert het ministerie. Van de politie wordt verwacht streng op te treden tegen bestuurders van voertuigen die in het verkeer en op openbare plaatsen luide muziek afspelen.
  1. verkeer 7
  2. atm 5
  3. bedrijfsongevallen 4
  4. ministerie 3
  5. geluidsoverlast 3