1. vorige
  2. volgende

Wateroverlast Wanica nog steeds een probleem

Delen van het district Wanica kampen nog steeds met wateroverlast. Dit probleem doet zich elk jaar weer voor. Momenteel hebben de hoofdwegen Welgedacht A, B en C last van overtollig water. “De bewoners zien hun erven onder water lopen en hebben de hele dag gebeld naar het districtscommissariaat van Wanica”, zegt districtscommissaris (dc) Roline Samsoedien.

De dc brengt met haar team alles in kaart en daarna zullen de grote machines van Openbare Werken ingezet worden om het ontwateringsprobleem van deze hoofdwegen aan te pakken. De zijwegen zijn geholpen volgens Samsoedien. Daar heeft zij de kleine machines van het districtscommissariaat naartoe gestuurd.

Samsoedien benadrukt dat dit probleem voor het grootste gedeelte aan de bewoners zelf ligt. De duikers die geplaatst zijn, zijn niet op de juiste wijze gelegd. Ook zijn de afvoerkanalen van deze primaire wegen dichtbegroeid. De machines van OW zullen deze ophalen en de duikers opgraven om ze daarna op de juiste wijze te plaatsen. Samsoedien hoopt dat dit probleem hierna opgelost zal zijn.

  1. samsoedien 4
  2. probleem 3
  3. machines 3
  4. wanica 2
  5. hoofdwegen 2