Natuur Vakantiekamp voor kinderen op Zanderij 1

Rapporten en diploma's zijn uitgereikt. Nieuwe en herinschrijvingen op de scholen zijn al afgerond. Hoe verder nu in de grote vakantie? Educatief bezig zijn en nader kennismaken met de natuur, dier en plant is ook een optie. Stichting Jan Starke Opleidings- en Ontspanningscentrum (JSOOC) organiseert voor de eerste keer een Natuur Vakantiekamp voor kinderen tussen de 10 tot 14 jaar. Directeur Hartini Braaf-Sanmoestaman zegt dat de inspiratie voor deze activiteit komt door de toenemende belangstelling voor educatieve dagtochten door de schooljeugd.

In 2011 had het centrum een educatief leerpad van 1 km op haar centrum te Zanderij 1 geïntroduceerd voor bezoekers. Sindsdien is de belangstelling steeds gegroeid. "Omdat wij hebben gemerkt dat we van het jaar veel bezoekers hebben gehad van de basisscholen, wilden wij dus meer doen voor deze groep. De kinderen zijn zo enthousiast en echt geïnteresseerd in de vruchten, planten en dieren die hier te zien zijn. Zodra ze zien en herkennen wat ze uit de schoolboeken hebben geleerd, willen ze meer weten daarover en stellen ze honderd en één vragen. Deze dagtochten zijn aangepast aan een bepaald onderdeel van het vak Natuur Onderwijs. Dit gebeurt met afstemming van de leerkrachten van de scholen", vertelt Braaf.

Leerelement
Tijdens het vakantiekamp van dinsdag 9 september tot en met donderdag 11 september zullen de kinderen voorlichting krijgen over de natuur en haar elementen. Middels sport, spel en creatieve expressie krijgen zij de gelegenheid om hetgeen zij geleerd hebben uit te voeren. Een onderwerp tijdens het kamp zal gaan over het beroep van jachtopzieners. Deze mensen krijgen hun opleiding op de JSOOC. Zij moeten erop toezien dat er in de natuurparken en natuurreservaten niet gejaagd of gestroopt worden op beschermde dieren of tijdens de gesloten seizoenen.

Gedurende de drie dagen zullen de kinderen educatief bezig gehouden worden door een sportinstructeur, twee scouts (padvinderij) en voorlichtingsmedewerkers van JSOOC. "Een paar dagen voor vertrek houden we een teach-in voor de ouders/verzorgers. Want wij vinden het heel belangrijk dat zij kennismaken met het team. Belangrijk is ook dat de ouders toestemming geven als hun kind mag zwemmen. Voor de niet-zwemmers hebben we natuurlijk andere leuke spelletjes", benadrukt Braaf.

Voor het eerste kamp is het aantal kinderen gehouden op dertig. "De locatie biedt slaapgelegenheid voor veel meer mensen. Maar we willen beginnen met een kleine groep. Na de evaluatie bekijken wij de mogelijkheid om meer kinderen te accomoderen. De kinderen moeten alleen met hun beddengoed en persoonlijke spullen komen. De bijdrage is wel SRD 135 per kind, meer bedoeld voor consumptie", laat Braaf optekenen. De organisatie hoopt hiermee meer bewustwording over bescherming en liefde voor de natuur bij de kinderen teweeg te brengen.

Danielle Atmopawiro
  1. kinderen 8
  2. natuur 5
  3. braaf 4
  4. educatief 3
  5. jsooc 3