Zonne-energie als oplossing voor elektriciteitsvraagstuk

We hebben allemaal flink lopen klagen over onze vrienden bij het Energie Bedrijf Suriname en al die klachten zijn natuurlijk ook gegrond, maar kunnen we nu ophouden met klagen en gewoon eens eisen (ja, eisen, niet ‘verzoeken’) dat er een oplossing komt voor het elektriciteitsprobleem waar Suriname al sinds jaar en dag mee te kampen heeft? Ik realiseer me dat het voor velen een behoorlijke ommekeer is in de manier van denken.

Schelden, schreeuwen en klagen kunnen we allemaal ... en we zijn er heel goed in. Een stap terug doen en zoeken naar oplossingen i.p.v. het wijzen naar de problemen en schreeuwen dat die en die daarvoor verantwoordelijk is, is een gedachtegang die niet als eerste bij ons opkomt. Dat is niets nieuws, zo zit de mens nu eenmaal in elkaar. Onze frustratie - en deze bewuste EBS-frustratie zit diep en duurt al heel lang - verbaal ventileren is onze manier om dit leed, want dat is het, iets te verzachten.

Een oplossing of zelfs maar een begin van wat naar een oplossing zou moeten leiden is dan echter nog niet in zicht en dat in zichzelf is een verspilling van energie.

O.k., dan hebben we dat gedeelte uit de weg. Nu een stap terug en brainstormen... Hoe kunnen we dit vraagstuk tackelen?

Er zijn genoeg manieren voor Suriname om op andere manieren energie op te wekken dan welke nu gebruikt wordt. De stuwdam op Afobaka is allang niet meer toereikend voor de energiebehoefte van het land. De vraag naar energie stijgt elk jaar exponentieel. Naast het feit dat we allemaal best een stuk beter zullen moeten leren omspringen met deze energie, zal er op een gegeven moment toch moeten worden voorzien in die vraag.

Dat zal moeten gebeuren via alternatieve weg. Wat we nu hebben werkt gewoon niet goed genoeg meer. Het mooie van Suriname is dat we een alternatieve energiebron reeds volop aanwezig hebben: de zon. Diezelfde zon die op hete dagen door velen van ons versaagd wordt. Diezelfde zon aan welke we vragen om iets minder fel te schijnen van tijd tot tijd.

Zonne-energie in Suriname. Ik begrijp tot de dag van vandaag niet waarom we niet - al was maar alleen in het Caribisch Gebied - in de voorhoede lopen wat betreft energiewinning op deze manier. Ons land is er uitermate geschikt voor: meer dan genoeg zon, kleine bevolking en genoeg ruimte.

Daarnaast hebben we nog het voordeel dat we behoorlijk buddy-buddy zijn met China, het land dat sinds december vorig jaar klem is gezet door de EU met heffingen op hun zonnepanelen die geëxporteerd worden naar de EU. Wie beter dan buddy Suriname om een deal te sluiten met die lui om die panelen hier te komen installeren en ook mensen van ons op te leiden wat betreft het gebruik en onderhoud daarvan? Wat let de EBS om een transitie te maken van wat ze nu zijn naar een bedrijf dat zich bezighoudt met deze vorm van energie opwekken? En had ik al vermeld dat het ook nog 'schone' energie is?

Dus, heren en dames regeringsleiders, politici en beleidsmakers... Kunnen jullie allemaal even jullie persoonlijke en partijbelangen opzij zetten en voor deze keer iets doen in het belang van het volk en dus eigenlijk ook in jullie belang?

Naar mijn bescheiden mening is dit een no-brainer. China heeft een nieuwe afzetmarkt en Suriname krijgt een nieuwe manier om in haar energiebehoefte te voorzien en kan zich de kennis eigen maken om in het Caribisch gebied (om te beginnen) een koploper te zijn op het gebied van schone energie.

Dat is mijn bijdrage voor het elektriciteitsdebacle. De ins and outs van dit idee laat ik over aan de powers-that-be.

Neil Jap-Tjong
  1. energie 9
  2. suriname 7
  3. allemaal 4
  4. manier 4
  5. zon 4