Waddy Sowma herkozen als voorzitter VES

Waddy Sowma is voor de tweede zittingstermijn gekozen tot voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES). Hij is directeur van kledingzaak Senso/Plus.

Op de ledenvergadering is het bestuur aangevuld met Steven Debipersad als commissaris. Hij is gastdocent Algemene Economie vak Gezondheidseconomie aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

De overige bestuursleden zijn: Adit Moensi, ondervoorzitter, werkzaam bij de Suralco als Business Planning Manager, Bryan Rambharos, penningmeester.Rambharos is directeur van Institute for Research & Accounting Services. De secretaris is Sherida Mormon, directeur van Advice for Business Innovation and Creation (ABIC).

Conform de statuten van de VES moet er elk jaar uiterlijk in de maand maart een algemene ledenvergadering worden gehouden. Op deze vergadering vindt eventuele verkiezing van bestuursleden en de presentatie van het verslag van het bestuur en penningmeester plaats. Ook de activiteiten en de begroting van het komende verenigingsjaar worden vastgesteld, meldt de VES.

  1. ves 3
  2. directeur 3
  3. suriname 2
  4. ledenvergadering 2
  5. bestuur 2