1. vorige
  2. volgende

SVB ontkent dat 'Owru Cul' is stopgezet

Het 'Owru Cul' project is niet stopgezet door Fifa. De beheerderswoning is af. Het ‘Owru Cul’ project van de Surinaamse Voetbal Bond (SVB) en de Wereldvoetbalbond Fifa, is niet stopgezet. Integendeel is er groen licht gegeven voor de tweede fase en zal het sportcomplex 10 november ‘up and running’ zijn kondigt SVB-voorzitter John Krishnadath aan. In een uitzending van QN Sport op SCCN zondagavond, is aangegeven dat de Fifa de bouw heeft stopgezet omdat zaken niet volgens de regels zouden zijn gedaan.

De redactie van het programma zou volgens Krishnadath de informatie hebben gekregen van Dayasankar Mathoera, ondervoorzitter SVB. Mathoera ontkent dit. Quaraisy Nagessersing van QN Sports bevestigt tegenover Starnieuws dat hij de informatie niet heeft ontvangen van Mathoera. “Wij hebben niet met Mathoera gesproken. We hebben niet gesproken over malversaties en fraude. De informatie die we binnen hebben gekregen van een bestuurslid is dat Fifa het project heeft gestopt omdat er geen openbare aanbesteding heeft plaatsgevonden.” Met een panel is hier verder op ingegaan. De informatie van de informant is ook onderwerp geweest in het sportprogramma van ABC Televisie.

“Het is grote kolder die daar uitgekraaid is, bedoeld om met opzet de goede naam en faam die we hebben, te besmetten,” reageert Krishnadath op een persconferentie maandag. Een deel van het SVB bestuur, de architect en aannemer betrokken bij het project, zijn op de persconferentie ingegaan op de gedane beweringen in QN Sport. Ze hebben daarnaast aangegeven hoe het project tot stand gekomen is en wat de huidige stand van zaken is. Het sportcomplex moet de SVB in staat stellen zelf geld te verdienen. De bouw van het complex is weliswaar gestopt maar dat is tijdelijk geeft men aan. De fundering van enkele lichtmasten moest versterkt worden maar door het slechte weer kunnen de hijskranen de bouwplaats niet betreden. Door de zware regens is de grond niet stabiel genoeg voor de gevaartes. Met het plaatsen van de masten zal fase 1 afgerond zijn. Dan zijn opgeleverd de beheerderswoning, vier mini voetbalvelden, compleet met omrastering en grasmatten, en de veldverlichting. Dit gedeelte loopt een maand achter op schema door de opgetreden complicaties.

Fase twee houdt in de bouw van een sportcafé, een restaurant, een brug en aanleg van een park. De contracten waren door administratieve wijzigingen in de organisatie van Fifa, pas vorige week, bijna drie maanden later getekend, legt de SVB uit. Uit vrees voor de boete van US$ 1500 voor elke dag dat de deadline van oplevering is gemist, heeft de ondernemer zelf kapitaal voorgeschoten en is hij in maart, volgens het origineel plan, begonnen aan de bouw. Daniel Krebs, belast met de ‘income generation projects’ van Fifa is 16 juni geweest om de contracten te tekenen. Hij heeft daarbij ook de sleutels van de beheerderswoning overhandigd laten de bestuursleden met foto’s zien. Het opzetten van het complex kost totaal US$ 1.1 miljoen, compleet gefinancierd door Fifa.

“In Suriname is men niet gewend dat zaken van zo een omvang eerlijk kunnen verlopen,” merkt Krishnadath op. “Het complex zal de grandeur van de Fifa uitstralen,” geeft hij aan. “Ze zal het aan de regio als voorbeeld stellen van wat men kan doen met middelen van de Fifa.” Dat is de reden waarom er zo hard en stipt volgens de regels wordt gewerkt, meent Krishnadath. Van 1 tot en met 6 juli zal een accountant van de Fifa de boeken van de SVB komen doornemen, voegt hij er aan toe. “Daarom doet het pijn als we verdachtmakingen moeten aanhoren.” De SVB zal geen stappen ondernemen tegen de programmamakers van QN Sport.

Nagessersing haalt aan dat er vaker malversaties geconstateerd zijn sinds het aantreden van dit bestuur. De voorzitter is vaker de kans is geboden om in het programma duidelijkheid te brengen in ‘verdachte’ zaken. Vier uitnodigingen van QN Sports en één van de Sportautoriteit zijn afgeslagen. Over de andere misstanden bij de SVB is er ook geen duidelijkheid gebracht, ook niet met persconferenties, merkt Naggesersing op. “We weten dat er drie eilandjes zijn, dat ze elkaar niet lusten,” deelt hij mee. “We weten ook niet wat de reden is dat informatie regelmatig wordt gelekt. Als er commentaar geleverd wordt op iets kom naar het programma om duidelijkheid te brengen of om het tegendeel te bewijzen. Daarvoor hoef je geen persconferentie te gaan houden.”

René Gompers
  1. fifa 10
  2. svb 9
  3. project 5
  4. krishnadath 5
  5. informatie 5