Regering verspeelt draagvlak met goedkeuring minimumloon

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), die in het traject, om te komen tot een minimumloon een belangrijke rol te vervullen heeft, is erg ontstemd over de goedkeuring van deze ontwerpwet afgelopen week door de raad van ministers. VSB-voorzitter Ferdinand Welzijn zegt aan Starnieuws dat hiermee de regering het draagvlak dat zij eerder had voor een minimumloon, heeft verspeeld. “Dit is de zoveelste onnodige flater van de regering. Alles wat we bereikt hebben is overboord gegooid”, zegt Ferdinand.

De VSB-voorzitter motiveert dat na jarenlange gesprekken tussen de sociale partners, overheid, het bedrijfsleven en de vakbonden, het Arbeid Advies College (AAC), met een concept is gekomen voor het instellen van een minimumloon dat groot draagvlak had bij alle partners. “Nu heeft de regering in een achterkamertje een eigen commissie gevormd die met iets komt dat helemaal niet deugt. Een commissie waarvan ik moet zeggen dat die helemaal geen voeling heeft met het veld”, zegt Welzijn.

Het AAC is volgens Welzijn, sinds bij de vorige regering aangewezen als het instituut dat de regering adviseert in arbeidsaangelegenheden en volledig draagvlak heeft. “Dit is ook volgens het principe van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). We zijn daarom zwaar teleurgesteld in de werkwijze van de regering”, zegt Welzijn, die ook de vertegenwoordiger van de ILO is in Suriname.

Welzijn weet zeker dat ook binnen het Tripartiet Overleg er geen tevredenheid is over deze aanpak van de regering. “Er kan misschien nog iets tegen gedaan worden. De ontwerpwet moet nog naar de Staatsraad en het parlement, maar dit is niet wat we verwacht hadden”. Welzijn gelooft er daarom niet in dat deze ontwerpwet ook als het door het parlement wordt aangenomen, enig effect zal hebben. “Het zal niet werken. Ze doen maar en we zien wel waar we terecht komen”, stelt Welzijn.

Wilfred Leeuwin

  1. welzijn 7
  2. regering 7
  3. zegt 4
  4. vsb 3
  5. minimumloon 3