1. vorige
  2. volgende

Theo Vishnudatt: ‘President niet naar binnenland om te chillen’

Parlementariër Theo Vishnudatt is niet te spreken over de wijze waarop president Bouterse wordt verweten dat hij voor recreatie naar het binnenland is vertrokken. ‘Behoren de mensen in het binnenland niet tot het volk van Suriname’, vraagt de volksvertegenwoordiger zich af. Vishnudatt zegt harde bewijzen te hebben dat het staatshoofd speciaal met een delegatie van deskundigen naar het achterland van Suriname is vertrokken om ook daar ontwikkeling te brengen. Het zou gaan om het digitale communicatieproject, waaronder digitale televisie, elektrificatie van bepaalde dorpen en ook om domeingronden op titel te geven aan de mensen, zodat zij hun activiteiten kunnen ontplooien. De uitspraken van de oppositie zouden volgens hem bij de denkwijze van de oude politiek geplaatst kunnen worden. Hierdoor is het binnenland ook door hun verwaarloosd. De president is een president van geheel Suriname en hij heeft ervoor gekozen om de ontwikkeling naar het binnenland te brengen. Aanstaande dinsdag zal hij het parlement inlichten over het energievraagstuk.
Tien jaar Nieuw Front heeft niets voor energiesector opgeleverd
De NDP’er begrijpt zelf ook niet waarom de oppositie steeds beukt op de NV Energiebedrijven Suriname (EBS), terwijl zij zelf geen verandering in dit bedrijf heeft kunnen brengen. Vishnudatt is zelf ook van oordeel dat er rationalisatie moet komen bij dit staatsbedrijf, omdat er tientallen jaren klachten zijn over het reilen en zeilen hierbinnen. ‘Gelukkig ook dat deze regering vooruitgezien heeft door onlangs de 63 megawatt powerplant in gebruik te nemen en ook nog Staatsolie de gelegenheid te geven om van haar kant ook elektriciteit te genereren’, benadrukt de volksvertegenwoordiger. Zijn opvatting is dat je als goede huisvader moet kunnen zien wanneer de gekochte zak rijst half leeg is, zodat je dan op tijd kan inspelen om de bestelling te doen. Zo ziet hij de energievoorziening, die erg belangrijk is voor het land. Toen de NDP in de oppositie zat, luisterde de huidige oppositie, toen als coalitie, helemaal niet naar hun. Daarnaast laat de oppositie bewust de 30 megawatt, dat door toedoen van de natuur is komen weg te vallen, helemaal buiten. ‘Fa yu go feti tegen a natuur? Aleng no fadong drape’. In het verleden hebben wij drogere perioden gehad, maar het is wel nooit gebeurd dat drie turbines tegelijk zijn komen weg te vallen. Deze loadshedding-acties zijn in het verleden ook ondernomen, waardoor heel Paramaribo in het duister was. Vishnudatt vindt dat de oppositie evenwichtige argumenten moet aanhalen, wanneer zij haar kritiek levert. Om nu de schuld in de schoenen van deze regering te schuiven, terwijl zij tientallen jaren terug die actie zou moeten hebben genomen om dit te kunnen vermijden, vindt Vishnudatt absurd.
Occupatieprobleem is door toedoen van voorgaande regeringen veroorzaakt
De volksvertegenwoordiger vindt dat het probleem van wilde occupatie door toedoen van voorgaande regeringen is veroorzaakt. Doordat zij toen weinig ontwikkeling in het binnenland hebben gebracht, hebben de bewoners besloten om zich in de stad te vestigen. Grote boomstammen worden naar Paramaribo vervoerd om gezaagd te worden, waardoor wegen ook kapot worden gereden. Waarom heeft men niet besloten om die zaagmolens naar het binnenland te brengen? Zo zou men juist werkgelegenheid daar kunnen creëren. Vishnudatt had afgelopen dinsdag bij de overhandiging van de petitie door perceeleigenaren van Santo Dorp, een opmerking gemaakt. De volksvertegenwoordiger zegt dat hij de opmerking tegen twee NF-parlementariërs had gemaakt, die speciaal hebben gewacht totdat de parlementsvoorzitter was vertrokken, zodat ondervoorzitter Wijdenbosch de petitie in ontvangst zou kunnen nemen. De menigte zou hem verkeerd hebben begrepen. ‘Het Nieuw Front wil gewoon op leed van anderen scoren’, aldus Vishnudatt.

FR

  1. vishnudatt 7
  2. binnenland 6
  3. oppositie 6
  4. suriname 4
  5. volksvertegenwoordiger 4