Eerste groep studenten Agroprocessing studeert af aan FTeW

In het eerste kwartaal van 2014 studeerden de eerste studenten Agroprocessing af. De buluitreiking vindt op 26 juni plaats. De eerste lichting studenten heeft haar betrokkenheid bij de actuele Surinaamse situatie aangetoond door de afstudeerscripties. De keuze reflecteert in de onderzoeken, te weten het bepalen van de houdbaarheid van bananenchips en het ontwikkelen van babyvoeding op basis van Surinaamse grondstoffen.

In oktober 2009 is de Faculteit der Technologische Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit gestart met de 3-jarige Bachelor of Science afstudeeroriëntatie Agroprocessing. In deze studie doen studenten kennis op van het verduurzamen van landbouwproducten. In colleges en practica wordt aandacht besteed aan productontwikkeling, levensmiddelenchemie, microbiologie, data-analyse, verpakken, levensmiddelenproceskunde, voedselveiligheid en de ketenbenadering. Om de studie succesvol af te sluiten wordt er een afstudeeronderzoek uitgevoerd van 4 ½ maand, waarbij de opgedane kennis wordt toegepast. De studenten kiezen in overleg met een docent een onderwerp dat zij wensen te onderzoeken. Het onderwerp moetmaatschappelijk relevanten op wetenschappelijk niveau zijn.

Voorbereiding accreditatie
Met het oog op de kwaliteit van het onderwijs, is de richting agrarische productie druk bezig met de voorbereidingen voor accreditatie. Bij het accrediteren van de opleiding is het een must dat externe specialisten de evaluatie plegen om op deze wijze aan de gewenste kwaliteitsstandaarden te voldoen.
De randvoorwaarden welke gesteld worden voor een geaccrediteerde opleiding zijn: het hebben van gekwalificeerde docenten, het in place hebben van een kwaliteitssysteem, de inhoudelijke diepgang van de vakken en het voldoen aan de afrondingscriteria voor het afstuderen.

Met behulp van de accreditatiecommissie binnen de richting, worden dagelijks de voorbereidende werkzaamheden betreffende de accreditatie uitgevoerd. Dr Lydia Ori, is richtingscoördinator Agrarische Productie. Momenteel krijgt de richting ondersteuningvanProfessor dr.ir. Oswald van Cleemput van de Universiteit van Gent. In april 2014 zal hij in Suriname zijn voor technische bijstand. Met deze deskundige,internationale samenwerking en ondersteuning, hoopt de richting een hoogwaardige kwaliteit te waarborgen. Hierbij is het streven er op gericht volwaardige studenten af te leveren voor de arbeidsmarkt ter versterking van de agrarische sector.
  1. studenten 5
  2. richting 4
  3. accreditatie 3
  4. agrarische 3
  5. agroprocessing 2