1. vorige
  2. volgende

Column: Politieke Borrelpraat 305

Veel lege stoelen zaterdagavond in Ocer. "Het is geen massameeting," benadrukt de conferencier. (Foto: René Gompers) “Zo beste Ron, die Baas van je heeft het duidelijk gezegd: a ne gwe neks; hij gaat niet weg.”
“Ja, hij is the bridge over troubled water.”
“Speciaal voor de klas middelbare scholieren uit Nickerie heeft hij eventjes opgesomd wat dat akkoord met het IMF inhoudt.
“Toen de minister van Financiën tijdens de revo-periode een aantal van deze maatregelen wilde doorvoeren, heeft deze zelfde Bouta hem onder druk van het populisme weggejaagd.”
“Ai, die Kaldeira had toen gezegd: ‘we geven melk aan poesje’, dus de prijs van melk, bier en dat soort dingen kon best omhoog.”
“Ja, maar tenminste voert hij nu uit wat die Ronaldclub van jou maar niet aandurfde te doen. Jullie zijn op z’n minst even hard schuldig aan deze situatie.”
“Dus we gaan moeten produceren, sparen, bezuinigen en werken, werken en nogmaals werken.”
“Dat klopt, beste Jules.”
“Maar dat doe ik al meer dan veertig jaar en het enige resultaat dat ik zie, is dat mijn geld om de tien tot vijftien jaar met honderden procenten devalueert.”
“Dat komt niet omdat jij hard werkt, maar omdat er een stel luilakken hard luilakt en profiteert van de productie en de belastingen die jij en een werkelijk hard werkende groep opbrengen, zoals bijvoorbeeld de loontrekkers in de particuliere sector.”
“Ja, maar als ik die berekeningen van De Neus van TH Delft goed begrijp, betalen we tweemaal te veel per kWh voor onze elektriciteit en is het onze eigen overheid die de goedkope stroom van de stuwdam duur verkoopt aan de EBS.”
“Liever laat dan nooit dat Edmund dit tussen Neus en lippen door berekent.”
“Maar mijn Baas heeft duidelijk gezegd dat de opbouw van de stroomprijs zal worden bekeken. En als die te hoog is, zal vooral de groep grote stroomverbruikers van de verlaging profiteren.”
“Ik hoop niet dat dit de zoveelste loze belofte wordt.”
“Uitspraak van de avond: ‘sommige mensen maken gewoon misbruik van het feit dat ze onvoorstelbaar stom zijn.”
“Op wie zal dit slaan? Echt een nadenkertje om er een slapeloze nacht van te krijgen. In ieder geval, op mijn agenda staat maar één punt: BMW: Bouta Moet Weg!!!”
“Zeker, maar pas na de grote financiёle schoonmaak en ordening, anders gebeurt dat nooit.”
“Maar de VHP heeft een herstelplan van viereneenhalf miljard dollar, of is het vijf of twaalf?, grapt baas.”
“Maar jouw Chandrika wil het plan pas afgeven, als hij regeermandaat heeft. Hij speelt dus politiek met dat plan.”
“Misschien heeft Baas het daarom een B.S.-plan genoemd.”
“Maar tenminste heeft de druk van de oppositie ervoor gezorgd dat de regering een snel-snel in elkaar gedraaid herstelplan dinsdag aan het parlement aanbiedt, dus die druk vanuit de oppositie moet er zijn.”
“Ben ik helemaal met je eens, beste Jules. En al ben ik van de Paarse partij en jij van de Oranje oppositie, de controlemaatregelen van het IMF zullen maken dat ook die profiteurskliek binnen mijn partij flink ingeperkt wordt; er is nu een internationale waakhond.”
“Die kleine indiaan uit Kasawinika heeft het in feite toch weer gewiekst klaargespeeld om te proberen ons uitgehold ambtelijk controlemechanisme via deze lening op internationaal niveau te krijgen. Want, laten we eerlijk zijn: die overheidsadministratie, vooral daar bij die bakovenwinkel op Financiёn, is sinds de verbroederingspolitiek uit de jaren zestig een ware nachtmerrie annex daghengst annex middagveulen.”
“Ik kwam vandaag in winkels die opvallend minder verlicht waren; een bekende zaak had zelfs de airco’s uitgedaan.”
“Zie je, zie je hoe mijn Baas dit volk aan het heropvoeden is? I did it my way…”
“Ach, geklets, daarmee had hij zes jaar geleden moeten beginnen en niet nadat z’n buddies de zaak hadden leeggeplunderd.”
“Begin niet, begin niet. Laat meester ons liever vertellen wat die zogenoemde wurgende maatregelen van het IMF zijn.”
“Allereerst zijn die maatregelen verdeeld in dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse, kwartaalsgewijze en jaarlijkse rapportages.”
“Maar dat moest toch al lang zo zijn? Hadden wij die niet?”
“Waarom denk je dan dat we na veertig jaar onafhankelijkheid in dit zwarte gat zijn gevallen?”
“Eerst de dagelijkse rapportages: elke dag moet de Centrale Bank doorgeven hoeveel de valutareserve is en wat de cash flow aan deviezen is.”
“Dus hoeveel euro’s, dollars, Jang Si Pengs, Zero’s, Koeblaties, Pesos en Paisa-na-hih’s we hebben en hoeveel daarvan binnenkomen en weggaan, bedoelen ze dat?”
“Jawel.”
“Dan vind ik deze maatregel 100% goed. Ik zie nog geen vergif.”
“Dagelijks moet de CBvS doorgeven wat de officiёle en wat de parallelkoers is.”
“Dat gebeurt nu al; dit is ook een goede maatregel.”
“Elke dag moeten de valutatransacties van de banken en de cambio’s doorgegeven worden aan het IMF.”
“Maar vooral dat van de cambio’s moest toch allang zo zijn? Dus ook deze maatregel is goed, ja mang.”
“En dan zijn er wekelijkse rapportages, en dan zijn er 27 punten die maandelijks gerapporteerd moeten worden, zoals inkomsten en uitgaven van de staat, inkomsten van de belastingdienst per categorie, het aantal ambtenaren en de totale loonsom, dit alles binnen vier tot zes weken na elke eind van de maand.”
“Maar mijn gunst, dit zijn toch rapportages die we sinds de eerste dag van onze onafhankelijkheid moesten doen aan bijv. de Rekenkamer, De Nationale Assemblee en andere controlelichamen?”
“Ja, natuurlijk, maar als je te maken hebt met politieke toppers en hun foetoebois, die alleen erop uit zijn om te gaan stelen als ze regeermacht hebben verworden, dan denk ik niet dat ze zulke scherpe rapportages willen hebben.”
“Maar om al deze rapportages elke dag, elke week, elke maand en elk kwartaal op tijd af te hebben, zal er op alle ministeries flink gewerkt moeten worden.”
“Dat klopt! Dat zei Soeblaas Moengrah ook bij Limboow. En weet je dat mensen hierom boos op hem zijn geworden?”
“Dat is een primitieve manier van zwakontwikkelden om het gelijk van de ander te ontkennen.”
“Maar Hans Broadfield heeft laatst tijdens een lezing gezegd, dat mensen die zeggen dat ze den tiende van de maand al ‘skeer’ zijn, niet goed met hun geld kunnen omgaan en mensen uit de zaal hebben hem daarop aangevallen.”
“Dat siert hem en ontsiert zijn opponenten, want die verdedigen iets met allerlei liflaf argumenten, terwijl ze aanvoelen dat Hansjepansje groot gelijk heeft.”
“En Baas heeft gezegd dat de BTW, de belasting op artikelen die je koopt, eraan kom.”
“Ook iets wat al dertig jaar gelden had moeten gebeuren. Net als al die achterstallige financiёle wetten die hij bij DNA zal indienen. Maar nee, dat zou de omzetten van importeurs, handelaren en winkeliers doen dalen, net als het statiegeld op petflessen, en dat mag niet, anders zouden deze figuren niet meer zo royaal de verkiezingskas van de politieke partijen steunen.”
“Ja, maar die arrogante figuren daar rond die Baas van jou luisteren gewoon niet naar al die adviesorganen.”
“Soms is dat goed, omdat het al gauw bleek dat daar figuren inzitten die een dubbele agenda hebben. Met hun gezochte argumenten voerden ze een soort obstructie, waardoor er geen maatregelen genomen konden worden.”
“Dat zie ik niet; kom met een duidelijk voorbeeld.”
“Nou, neem die tweede stroomverhoging, die vooral de grote stroomverbruikers zwaar zal treffen. Binnen die adviesorganen lagen bepaalde figuren dwars, ze stapten zelfs uit die organen en begonnen een heftige opjutcampagne onder de middenklasse te voeren. Velen raakten daardoor in paniek en begonnen heftig met Curtis op toeters te blazen, terwijl ze over deze materie in feite van toeten noch blazen wisten en ze hadden niet door wat de werkelijke achtergronden van die opjutacties waren.”
“Simpel, die sluipfasi doorgevoerde tweede stroomverhoging moest worden teruggedraaid.”
“Ja, maar dan zou aan de belangrijkste voorwaarde om die lening van het IMF te krijgen niet voldaan zijn, en dan zou niet alleen de paarse smijtmaarmetdatsjente-club echt vastlopen, maar onze hele economie.”
“Oooh, en dan zou echt dat hele volk op straat komen en dan waren er geen rubberen kogels en traangas genoeg om de massa tegen te houden.”
“Maar een krant zegt 100% zeker te weten dat er een fikse voorraad van die spullen is ingeklaard.”
“Geloof ik best; de oude voorraad was al vervallen, dat traangas is tot lachgas vervallen en die rubberen kogels zijn door zonlicht en vocht brokkelig geworden.”
“Ja, grap maar hiermee, maar dan zie je toch wat jouw Baas van plan is? Te schieten op burgers die opkomen voor rechtvaardige zaken.”
“Dat heeft jouw Oranje regering toch ook gedaan in 1973 toen zij de politie blanco volmacht gaf en Abaisa uiteindelijk werd doodgeschoten?”
“Maar toen misdroegen de betogers zich, ze richtten vernielingen aan, staken dingen in brand en gooiden stenen en molotovcocktails naar de politie.”
“Welnu, als de betogers datzelfde willen gaan doen, vooral nu betogingsleiders zeggen dat ze de massa die ze de straat oproepen niet meer in bedwang gaan kunnen houden, dan moet je als staat die de orde moet handhaven, toch voorbereid zijn?”
“Dus ze gaan niet zomaar schieten op betogers?”
“Ik zou ze dat absoluut afraden te doen, maar bepaalde schimmige machten achter de schermen proberen die sfeer van angst onder de mensen te creëren.”
“Daarom is jouw Baas zeker daags voor die betoging van 13 mei snel-snel naar Limbo gerend om te zeggen dat die stroomverhoging is aangehouden.”
“Jawel, maar dan IMF wraak, sen boskopu dat dat niet de bedoeling was. Nou, toen ging die verhoging gewoon door, EBS publiceer den tarieven, en die clubjes met die dubbele agenda, die al die tientallen jaren zo zwaar van die gesubsidieerde stroom misbruik hadden gemaakt, schreeuwden, blèrden, spuugden gal, kwal, zout en suiker en huilden dat Baas hun weer eens bedrogen had.”
“No problem for my Boss, maar toen was die oppermachtige witte bankiersclub tevreden; ‘good guy’ zeiden ze en het akkoord werd getekend.”
“Ja en dat hele IMF-akkoord ademt één groot ding uit: ons land gaat nu financieel en monetair een periode van ordening en transparantie tegemoet. En dat is dat vergif voor mensen die speculeren met valutakoersen, frommelen met overheidsgelden, belasting no hel ontduiken en van corruptie en zwart geld leven. Voor hen wordt het leven echt moeilijk nu.”
“Ja, ja, mooi en waar, maar dat monster met die happige monstertjes om hem heen heeft twee jaren ademruimte gekregen en in die tussentijd begint die goudmijn te draaien en de aardolieprijs klimt aardig, dus Staatsolie komt weer op en de West-Surinamebauxiet gaat misschien worden gemijnd.”
“Vind je dat erg? Ik vind het goed, want ik kijk niet naar die Bouta, maar naar de toekomst van m’n land.”
“Maar ik zag een propvolle zaal in Nickerie en een zaal met vele lege plekken in OCER.”
“Je bedoelt: een propvolle kleine zaal in Nickerie en een enorme zaal met wat lege plekken in Paramaribo. In ieder geval is één ding duidelijk: hij gaat niet weg.”
“Had je anders gedacht? Hij is bezig de zoveelste wegjaagactie sinds 1980 te overleven. Ik begin nu echt te geloven dat hij ‘iets’ met zich meedraagt, wan seti-skieng, een tapu, een psychische afweer, ik weet het niet. Dit is niet normaal meer.”
“Misi Dubai zal met schorre schreeuwstem bazuinen: ‘na Gado pot’en drape.”
“Da wat voor zin hebben die acties op 2 juni?”
“Ze hebben alle zin, want ik heb het zo vaak gezegd: onze kleine indiaan presteert het best als je hem flink onder druk zet. En dat is wat we tussen 2010 en 2015 hebben nagelaten.”
“Inderdaad! Sinds die Abrhams z’n wagen en z’n ministerskamer zo opgepimpt had, moesten we Curtis wakker hebben geschud en met de toeters de straat zijn opgegaan.”
“Daar drink ik op: ober een rondje black on the rocks, voordat we ook apart voor ijs moeten betalen.”
“Inderdaad. Proost!”

Rappa
  1. baas 10
  2. imf 7
  3. gezegd 6
  4. goed 6
  5. mensen 6