Verdachten betalen boete voor 680 stuks krapé eieren

Gillano K. en Alfons A., beiden 36 jaar oud, zijn door jachtopzieners aangehouden te Braamspunt. Zij hadden in hun bezit 680 stuks krapé eieren.De mannen hebben de Jachtwet overschreden, aangezien de krapé een geheel beschermd diersoort is. De overtreders werden aan de politie van Nieuw Amsterdam overgedragen. Na overleg met het Openbaar Ministerie werden zij in de gelegenheid gesteld de zaak buiten proces af te handelen. Na een boete van SRD 3.000 te hebben betaald, zijn de mannen heengezonden, meldt de politie Public Relations. De eieren zijn in opdracht van het Openbaar Ministerie vernietigd.
  1. openbaar 2
  2. mannen 2
  3. ministerie 2
  4. politie 2
  5. krape 2