1. vorige
  2. volgende

Uitbreiding medische samenwerking Suriname en Cuba

Minister Pengel en delegatie tijdens het bezoek aan het SUMA instituut dat te Cuba verantwoordelijk is voor o.a. medisch apparatuur. (Foto: Volksgezondheid) Tussen Cuba en Suriname bestaat nog meer ruimte voor samenwerking. Deskundigen uit beide landen zullen bekijken hoe de beschikbare kennis op onder meer het gebied van de medische industrie en dienstverlening in de gezondheidszorg, gebruikt kan worden. Dit kwam naar voren bij een bezoek van minister Patrick Pengel van Volksgezondheid aan Cuba. Hij bezocht het eiland op uitnodiging van zijn ambtsgenoot Roberto Morales Ojeda.

Pengel reisde af op 17 juli. Miriam Naarendorp, coördinator van de farmaceutische afdeling van het ministerie van Volksgezondheid en Wilfred Balraadjsing, vertegenwoordiger van het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS), maken deel uit van de delegatie. Zij hebben diverse instituten bezocht die onderdeel zijn van het succesverhaal van Cuba wat betreft de gezondheidszorg, meldt de voorlichting van Volksgezondheid.

De delegatie kreeg informatie over de inrichting van de primaire, secundaire en tertiaire gezondheidsdiensten in Cuba. Er is informatie uitgewisseld over mogelijkheden ter verbreding van de gezondheidssamenwerking, opdat zowel de aanpak van overdraagbare als niet overdraagbare ziekten, verbeterd kan worden. Pengel had ook belangstelling voor de Cubaanse strategie met betrekking tot de kostenspreiding voor het garanderen van kwalitatieve gezondheidszorg voor de gehele bevolking, terwijl ook informatie werd ingewonnen over de productiecapaciteit m.b.t. medicamenten.

Volgens Pengel heeft de Surinaamse regering bijzondere interesse om bij de verlening van gezondheidsdiensten, op basis van een rationele besteding van beschikbare middelen, kwalitatieve gezondheidszorg te garanderen. Tijdens het werkbezoek kwam ook naar voren dat interesse bestaat voor uitwisseling van kennis voor de verdere ontwikkeling van o.a. traditionele geneeskunde en capaciteitsversterking van technisch kader, zegt de voorlichting van Volksgezondheid.

In Cuba is de bedreiging van diabetes ingrijpend teruggebracht, terwijl kindersterftecijfers tot de laagste behoren in de wereld. Na het werkbezoek aan Cuba zal Pengel op 21 en 22 juli samen met zijn collega-minister van LVV, de 17e Inter-Amerikaanse Ministeriële bijeenkomst inzake Gezondheid en Landbouw bijwonen in Paraguay (RISMA 17).
Advertentie
  1. cuba 7
  2. pengel 6
  3. volksgezondheid 5
  4. gezondheidszorg 4
  5. minister 3