Menke: Confucius Instituut hulpmiddel studie in China

Bestuursvoorzitter van de universiteit Jack Menke, onderwijsminister Robert Peneux en de Chinese ambassadeur Yang Zigang, na de ondertekening van de oprichting van het Conficius Instituut. (Foto: Ranu Abhelakh) De Volksrepubliek China heeft vanaf dinsdag ook een Conficius Instituut (CI) in Suriname. Personen kunnen over enkele maanden het Mandarijn, de Chinese hoofdtaal en over de Chinese cultuur leren. Deze taal is een zeer invloedrijke in de wereld geworden, zegt onderwijsminister Robert Peneux. Hij hoopt in de toekomst het Mandarijn te kunnen integreren in de Surinaamse samenleving.

CI in Suriname wordt een instituut binnen de Faculteit Humaniora op de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS). Bestuursvoorzitter Jack Menke heeft het samenwerkingsdocument getekend. Volgens Peneux een bijzonder moment in de Surinaamse geschiedenis. Hij vindt dat de universiteit niet op zichzelf staat en samenwerken met meerdere landen noodzakelijk is. De samenwerking komt vijf jaar, nadat AdeKUS en CI een intentieverklaring hebben getekend. Er zijn verschillende redenen, zoals tekort aan lokale fondsen, legt de Chinese ambassadeur Yang Zigang aan Starnieuws uit. Medio 2015 zijn de gesprekken weer gestart. Hij verwacht een vruchtbare samenwerking op het gebied van taalonderwijs, academische studies en uitwisseling van docenten en studenten.

Hulpmiddel
Menke zegt in een toelichting dat het niet alleen om het leren van het Mandarijn gaat. “Het is een eerste stap en hulpmiddel om meer Surinamers in China te krijgen voor een studie of onderzoek”, geeft hij het nut van een lokaal CI aan. “Het is ook niet het einddoel, maar een stap om te diversifiëren en te kijken waar onze belangen liggen.” Als het om academische samenwerking gaat, ziet Menke kennisuitwisseling op het gebied van biodiversiteit en culturele uitwisseling. China is sterk in het gebruik van medicinale planten en is net als Suriname cultureel gezien, erg divers.

CI heeft voor Suriname het Zhejiang Polytechnic Institute aangewezen om het programma met de universiteit verder uit te werken. Het Chinese instituut zal de kosten voor het eerste leerjaar op zich nemen. Drie docenten zullen na hun training naar Paramaribo afreizen. De kosten voor de vervolg leerjaren zullen gezamenlijk worden gedragen. Volgens Menke zit aan een directe samenwerking met een willekeurige Chinese universiteit geen financieel plaatje, “hier gaat het dus vooral om het facilitaire en infrastructuur. En als je naar de financiële crisis kijkt, is dit iets dat je kunt aangrijpen.” Volgens Yang zullen behalve de Chinese regering ook Chinese ondernemingen donaties doen om invulling te geven aan de verdere oprichting. “Maar de universiteit zal ook een budget moeten vrijmaken en hierin bijdragen.”

CI deel geopolitiek
Het CI is onderdeel van de Chinese overheidsstrategie en geopolitiek om in de regio een sterkere positie in te nemen, geeft Menke aan. “China is gegroeid en een machtsfactor in de wereldeconomie en –politiek en is op alle continenten actief.” Hij ziet China’s bod voor een eigen CI in Paramaribo in dit licht. AdeKUS is hierop ingegaan, omdat zij wil internationaliseren. De universiteit werkt voornamelijk samen met onderwijsinstellingen in Nederland en België en wil deze lijn verbreden. “Door samen te werken met meerdere partners, breek je de power van diegenen die met het geld uit Europa komen.” Deze motivatie zou overgenomen moeten worden door de Surinaamse regering, vindt Menke, “zij moet ook Surinames internationale relaties diversifiëren”.

Over de verdere bemoeienis van de Chinese regering, zegt Yang dat zijn ambassade alleen de initiële gesprekken heeft gestart. De Zhejiang Universiteit heeft nog geen eigen vertegenwoordiger in Paramaribo. Mede door de economische hervormingen in China, tonen wereldwijd meer personen interesse in de Chinese taal en cultuur. “Wij volgens slechts onze voorgangers zoals Frankrijk met Alliance Françiase, Spanje met Instituto Cervantes of Engeland met Britse Council. Ze hebben soortgelijke instituten over de wereld. De overeenkomst tussen ADEK en CI moet nog getekend worden door het CI hoofdkantoor in China.
  1. chinese 11
  2. universiteit 8
  3. menke 7
  4. china 6
  5. suriname 5