Discriminatie Hindostanen op Nederlandse arbeidsmarkt

(Aangeboden) De gemeente Den Haag is gestart met een experiment over anoniem solliciteren. Dit als antwoord op een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau, waaruit blijkt dat Hindostanen aanzienlijk minder kansen hebben dan autochtone Nederlanders, om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek. Marokkaanse sollicitanten staan nog lager in de hiërarchie om uitgenodigd te worden. Op vrijdag 15 april jl heeft Humlog samen met Seva Network een congres ‘’Hindostanen op de arbeidsmarkt’’ georganiseerd waarin het SCP rapport is besproken en enkele andere deskundigen hun visie hebben gegeven over discriminatie op de arbeidsmarkt. Hardnekkig fenomeen Ik heb als een van de inleiders op dit congres betoogd dat discriminatie van allochtonen op de arbeidsmarkt een hardnekkig fenomeen is. Reeds in 1987 heeft Frank Bovenkerk met zijn onderzoek ‘’Omdat zij anders zijn” discriminatie op de arbeidsmarkt wetenschappelijk aangetoond. Sindsdien zijn er tientallen, zo niet honderdtallen onderzoeken uitgevoerd waarin discriminatie op de arbeidsmarkt is vastgesteld. De overheid heeft met sociale akkoorden, wetgeving, convenanten, actieplannen, kenniscentra, commissies, taskforces, regionale actieplannen en diversteitschapters geprobeerd om discriminatie tegen te gaan en de participatie van allochtonen op de arbeidsmarkt te vergroten. Met wisselend succes, kunnen we constateren. Immers, er is nog steeds geen sprake van een evenredige arbeidsparticipatie van allochtonen en autochtonen.Arbeidsmarkt in transitie In mijn presentatie ben ik ook ingegaan op verschillende trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt die van invloed zijn op de arbeidsmarktpositie van allochtonen c.q. die van Hindostanen. Zo hebben zich in de afgelopen decennia nieuwe groepen werkzoekenden (meer vrouwen, mensen uit Oost Europa) gemeld op de arbeidsmarkt. Eén werkzoekende moest in 2015 concurreren met 1,1 miljoen andere werkzoekenden, waaronder een half miljoen mensen die van baan wilden veranderen. Hoe onderscheid je je als werkzoekende in een dergelijke markt? Een andere ontwikkeling is dat er sprake is van een gesegmenteerde arbeidsmarkt voor specifieke groepen met daarbij behorende eisen. Sluiten jouw competenties aan op dat specifieke segment van de arbeidsmarkt? Voorts is er sprake van een structurele mismatch, omdat het onderwijs onvoldoende aansluit op de vraag van de arbeidsmarkt. Een aantal andere trends waar werkzoekenden en baanveranderaars mee te maken hebben, zijn de volgende.Er is sprake van kennisintensivering en steeds hogere opleidingseisen die aan beroepen worden gesteld; vaste banen komen er amper bij; de flexibele schil op de arbeidsmarkt kent verschillende vormen waaronder een miljoen zelfstandigen zonder personeel (zzp). Ook de structuur van de Nederlandse economie veranderd van landbouw/industrie naar een diensten economie. En tenslotte verdwijnen de komende jaren veel banen als gevolg van robotisering en ICT.21th century skills De complexe en steeds veranderende arbeidsmarkt stelt naast vakkennis andere eisen aan zowel werkzoekenden als werkenden. Dat geldt ook voor de Hindostanen op de arbeidsmarkt. Vaardigheden als samenwerken, communicatie, ICT-geletterdheid, kritisch nadenken, een probleemoplossend vermogen en een ondernemende attitude, zijn naast vakkennis minstens zo belangrijk voor de werknemer van de toekomst. Bovendien is de werking van de arbeidsmarkt niet transparant. 75% van de vacatures wordt via netwerken vervuld. Hoe krijg je toegang tot deze netwerken? Discriminatie op de arbeidsmarkt is zeker een factor die de positie van Hindostanen op de arbeidsmarkt beïnvloed, maar er zijn nog heel veel andere factoren die belangrijk zijn om een baan te verwerven en een loopbaan te ontwikkelen. Drs. Stanley A. Ramkhelawan (Arbeidsmarktstrateeg en Verandermanager)

U kunt de gehele presentatie hier downloaden.
Presentatie_Stanley_Ramkhelawan.pdf    
  1. arbeidsmarkt 17
  2. discriminatie 6
  3. hindostanen 5
  4. allochtonen 4
  5. sprake 4