1. vorige
  2. volgende

Fernandes Mendes houdt lezing over Constitutioneel Hof

Hugo Fernandes Mendes (foto: FaceBook) De Surinaamse Juristen Vereniging (SJV) houdt samen met Schurman Advocaten en Jadnanansing & Manna, Notarissen & Juristen, een lezing over het Constitutioneel Hof (CHof).
Mr. dr. Hugo Fernandes Mendes is speciaal uit Nederland aangetrokken om de presentatie te verzorgen. Hij is oud-hoofddocent staatsrecht aan de Universiteit van Leiden en heeft vele publicaties op zijn naam staan onder andere over het Constitutioneel Hof in Suriname. Dit hof is bij de Grondwet van 1975 ingesteld, maar is nimmer operationeel geworden. Wel zijn er diverse concept-wetten over het CHof opgesteld, maar deze zijn nooit aan De Nationale Assemblee aangeboden c.q. door dit orgaan behandeld. Donderdag is het concept, dat dateert uit 2013, in behandeling genomen door de volksvertegenwoordiging.

De centrale vraag in het betoog van de inleider zal zijn hoe het CHof past in de huidige constellatie van de Surinaamse rechterlijke macht en DNA. De sub vraag is op welke wijze dit hof bemenst moet worden.
Het is goed op te merken dat anders dan velen denken, het CHof geen deel uitmaakt van de rechterlijke macht, maar een onafhankelijk staatsrechtelijk toetsingsorgaan is. De SJV hoopt met de lezing een bijdrage te leveren aan het tot stand komen van een goed wetsproduct over het CHof. Na de inleiding van Fernandes Mendes zal een panel bestaande uit ter zake deskundigen, middels een korte presentatie een bijdrage aan de discussie leveren.

De lezing wordt gehouden op donderdag 21 juli 2016 in de BS Het Park aan de Grote Combeweg. Aanvang: 19.30 uur. De lezing is primair toegankelijk voor leden van de SJV en genodigden, maar overige belangstellenden zijn van harte welkom na registratie via tel 476558/476593 of e-mail: sjbsjv@yahoo.com.
Advertentie
  1. chof 5
  2. lezing 4
  3. hof 4
  4. fernandes 3
  5. mendes 3