1. vorige
  2. volgende

Hakrinbank maakt minder winst, maar niet ontevreden

Jim Bousaid, algemeen directeur van de Hakrinbank. "Wij kunnen rapporteren dat onze bankinstelling overall bezien bevredigende resultaten heeft geboekt, hoewel deze iets beneden onze verwachtingen lagen. Het geconsolideerd balanstotaal steeg met bijna 9% tot SRD 2,45 miljard, deels als gevolg van de herwaardering van onze vreemde valuta activa en passiva na de devaluatie van de Surinaamse dollar op 18 november. De geconsolideerde winst vóór belasting nam af met 21% tot SRD 39,8 miljoen, wat ook lager was dan gebudgetteerd. De mindere uitkomst is vooral het gevolg van hogere personele voorzieningen en dotaties aan de voorziening kredietrisico’s."

Deze verantwoording over het boekjaar 2015 legde algemeen directeur Jim Bousaid van de Hakrinbank maandagavond op een druk bezochte algemene vergadering van aandeelhouders in Royal Ballroom van Torarica. De toegenomen omgevingsrisico's noodzaakten tot aanscherping van het risicomanagement en tot een prudent krediet intake beleid. Over het boekjaar 2015 zal een dividend in contanten van SRD 7,20 en een dividend in aandelen worden uitgekeerd. Voor elke veertig aandelen, wordt een nieuw aandeel verstrekt. De waarde van het dividend bedraagt SRD 17,22 oftewel 33% nettowinst per aandeel. Om middernacht is de algemene vergadering van aandeelhouders nog gaande. Er is veel discussie over de voordrachten van de regering, als grootste aandeelhouder voor het benoemen van Rabin Parmessar, Chantal Doekhie en Robert-Gray van Trikt als leden van de raad van commissarissen.

Neerwaartse druk
In 2015 kwam de algemene bedrijvigheid in Suriname onder steeds grotere neerwaartse druk te staan door externe en interne factoren. De productie ondervond hinder van zowel prijs- als volume-effecten. Eind november kwam zelfs een einde aan de productie en verwerking van bauxiet in ons land die in 1916 van start ging. Financiële risico’s werden geaccentueerd doordat vooral publieke beleidsvoerders te vaak onvoldoende alert reageerden op sterk verslechterende omstandigheden. Hierdoor namen de macro-economische uitdagingen toe, zegt Bousaid in het jaarverslag.

De stagnerende groei van de wereldeconomie had invloed op de algemene bedrijvigheid. Een positieve ontwikkeling noemt de banktopper de investering
van Newmont Mining Corporation in de nieuwe goudmijn in het Merian gebied in Oost-Suriname. Deze komt in september 2016 in productie en zal naar verwachting een bijzondere bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het land.

De situatie bij de agrarische exportproducten bleef onbevredigend. De productie van bananen door FAI daalde met 15%, doordat de productiviteit terugliep en een deel van de aanplant te Jarikaba aangetast werd door een virus. De concurrentie op de Europese markt bleef groot. De omzet en de exportwaarde daalden.
De rijstsector kampte met ernstige afzetproblemen, trage betalingen van afnemers en dalende wereldmarktprijzen. De productie nam iets toe maar de rentabiliteit van de padiboeren en pelmolenaars kwam verder onder druk te staan.

Krimp economie
De malaise op de mondiale grondstoffenmarkten werkte negatief door op de productievolumes, de export en de investeringen van de minerale en olie-industrie van Suriname. Deze ontwikkelingen hadden merkbare gevolgen op de economie daar de grote mijnbouwbedrijven ongeveer 90% van de exportopbrengsten en 35% van de staatsinkomsten voor hun rekening nemen.

De economische bedrijvigheid werd ook beïnvloed door de afvlakking van de groei van de bestedingen van bedrijven en de overheid. Financieringsknelpunten deden zich gevoelen vanwege de sterk dalende overheidsinkomsten. De private sector ondervond hinder van het strakke monetaire beleid met betrekking tot de
kredietverlening van banken. Als uitvloeisel van de geschetste ontwikkelingen zette de sinds 2013 merkbare vertraging van de reële groei van het bruto binnenlandse
product zich voort en sloeg in 2015 om in een krimp van naar schatting 2%. De verwachting is dat ook in 2016 sprake zal zijn van een krimp in dezelfde orde van grootte, stelde de bankier.
Advertentie
  1. productie 5
  2. srd 4
  3. druk 4
  4. algemene 4
  5. bousaid 3