EBS lijdt schade aan netwerk door slecht onderhoud

De afdelingen Onderhoud en Distributie bezig met vegetatieonderhoud. (Foto: EBS) Door slecht onderhoud van erven en bermen ondervindt de Energie Bedrijven Suriname (EBS) schade. Hoog wied of bomen, die dicht bij de masten of het elektriciteitsnet groeien, die niet op een verantwoorde manier of helemaal niet worden verwijderd, kunnen grote schade berokkenen met alle gevolgen van dien, zegt de EBS.

Voor het minimaliseren van stroomonderbrekingen door schade door slecht onderhoud van percelen en/of bermen doet de EBS een dringend beroep op de samenleving om haar omgeving met name de erven en/of de bermen schoon te houden. Op grond van artikel 70 van de Politiestrafwet G.B. 1915 no. 77 kan dit nalaten strafbaar gesteld worden.
De EBS zal niet schromen om schade, die ontstaat als gevolg van slecht onderhoud van percelen en/of bermen, te verhalen op de rechthebbenden.

De EBS zal in het vervolg risicogevallen melden aan de districtscommissaris van betreffend ressort. Daarnaast kan eenieder, die kennis draagt over risicogevallen hiervan melding doen op het nummer 175. De EBS zal dan nagaan of de gemelde gevallen tot één van de risicogevallen behoren. De districtscommissaris zal - indien noodzakelijk - maatregelen treffen tegen personen die hun perceel en/of de daaraan grenzende berm niet onderhouden.
  1. ebs 7
  2. onderhoud 4
  3. bermen 4
  4. schade 4
  5. enof 4