Verkeersovertreders

Het is tegenwoordig schering en inslag dat haast wekelijks, zelfs dagelijks het energiebedrijf, de EBS en de gemeenschap te maken krijgen met autobestuurders, die tegen de elektriciteitsmasten botsen. Door de mastaanrijding vindt er altijd onderbreking van de stroomlevering gedurende enkele uren in enkele woonwijken.De EBS heeft bij zo’n ongeval te maken met enorme hoge kosten voor herstelwerkzaamheden, die z.s.m. moeten worden uitgevoerd.Ook gaan dronken en roekeloze autobestuurders te keer tegen wetsdienaren. Deze houding is zeer afkeurenswaardig en kan niet langer worden getolereerd!De toegestane alcoholpromillage per liter uitgeademde alcohollucht is 220 mg (microgram). Feit is, dat jonge bestuurders een verhoogd risico hebben in het verkeer door hun mentale volwassenheid en gebrek aan ervaring. Onderzoeken hebben uitgewezen, dat jongeren gauw worden afgeleid door de bijrijders en door andere storende factoren.Ongewenst rijgedrag, openbaar dronkenschap, in beschonken toestand deelnemen aan het verkeer, negeren van de verkeersregels en -fatsoen, dienen zonder meer afgestraft te worden door o.a.- Een nadere evaluatie en aanpassing van de wet: rijverordening.- Het heffen van hogere boetes, i.h.b. voor het besturen van een voertuig zonder een geldig rijbewijs.- De veroorzaker van de schade aan de masten laten opdraaien voor de kosten van de beschadigde elektriciteitsmasten.- Het optimaliseren van de voorlichting via media met het nodige aanschouwelijk materiaal.- Op regelmatige basis vervangen van de examinatoren (Afd. Verkeer/Rijbewijzen).- Het instellen van een examenbureau, z.a. het CBR (Centraal Bureau voor Rijbewijzen) in Nederland.- Ook de bromfietsers veroorzaken de nodige verkeerschaos. De ex-minister van Justitie & Politie, Chan Santokhi had voorgesteld, dat zij een certificaat moeten halen, eer zij deel kunnen nemen aan het verkeer.Het is wenselijk, tevens is het dringend vereist, dat de bepalingen en voorschriften in de rijverordening in ernstige overweging worden genomen en waar nodig aangepast moeten worden!Met dit artikel wordt mijnerzijds beoogd, dat het veiliger wordt in het verkeer en dat men niet meer roekeloos gaat rijden en onverantwoord deelneemt aan het verkeer!Roy Harpal
  1. verkeer 3
  2. ebs 2
  3. autobestuurders 2
  4. elektriciteitsmasten 2
  5. kosten 2