1. vorige
  2. volgende

Van Bachelor of Science naar Bachelor of Education

PARAMARIBO, 26 aug – Niets in het in leven is zeker. Wie dit wel eens vergeet in Suriname, kan het ministerie van Onderwijs & Volksontwikkeling op de mat krijgen. Bezitters van een diploma Bachelor of Science bezit van lerarenopleiding IOL, hebben het straks niet meer.

Reeksen voormalige studenten die al een carrière opbouwden met het diploma, mogen hooguit Bachelor of Education heten. Het ministerie vindt het laatste goed genoeg voor een opleiding ‘die geen wetenschappelijke opleiding is.’ Het diploma moet worden ingeruild. Uiteraard zal niet iedereen het slikken. “De staat mag nu niet zeggen dat het diploma moet worden ingeleverd”, zegt advocaat en parlementariër Harish Monorath tegenover de Ware Tijd.

Het ministerie eist de diploma’s op bij de Bachelors pedagogiek, logopedie en health education. Maar voor de voormalige studenten heeft dit veel weg van bedrog. Gedurende de opleiding is betaald en gestudeerd met een zekere verwachting. Dit kan niet zomaar vanachter één of ander bureau worden doorgehaald. “De student is er van uitgegaan dat het een rechtsgeldige opleiding is en dat hij de titel die hij heeft behaald, mag gebruiken”, aldus Monorath.

  1. diploma 4
  2. opleiding 4
  3. ministerie 3
  4. bachelor 2
  5. voormalige 2