Kandhai: ‘Bewoners brug Saramacca Doorsteek waren reeds geconsulteerd’

Ex-minister van Openbare Werken en tevens parlementariër Ganeshkoemar Kandhai geeft in gesprek met Dagblad Suriname aan dat er een gedegen onderzoek is geweest alvorens men ertoe is overgegaan om de brug over de Saramacca Doorsteek te bouwen, in het verlengde van de Indira Gandhiweg. Men was tot dit besluit gekomen, omdat uit onderzoek is gebleken dat de verkeersintensiteit op de brug over de Saramacca Doorsteek en de Coesewijnestraat blijft toenemen, ondanks de brug te Leiding 21 en de Kameelbrug. Een tweede brug zou in de buurt van Vabi moeten komen, waar de huidige minister thans mee bezig is. Bij het uitvoeren van de studie en het bepalen van de trace was reeds aangegeven dat gronden van derden mogelijkerwijs overgenomen moesten worden dan wel overgekocht moesten worden. Het ministerie van RGB had reeds een aanvang gemaakt om het trace vrij te maken. De bouw van de brug en het vrijmaken van de trace zou simultaan plaatsvinden, geeft Kandhai verder aan. Alles was al voorbereid en de huidige regering heeft dan verdere uitvoering gegeven aan de bouw van de brug, benadrukt Kandhai. ‘Er zijn gesprekken geweest met de eigenaren en die waren ook bereid’, zegt Kandhai verder.

Genaro Alpin

  1. brug 6
  2. kandhai 4
  3. trace 3
  4. minister 2
  5. geeft 2