Het broeit binnen NPS en NF-combinatie

Het hoogste orgaan, het congres, van de NPS heeft zondag goedkeuring gegeven aan de samenwerking waarin de NPS sinds 29 mei 2014 zit met de laatste NF-partners en de PL. Zondag is tijdens het congres nog door de belangrijke NPS-afdeling getracht om een gedragscode/ethische code (code of ethics) als voorwaarde te stellen voor de participatie van de NPS in de samenbundeling. Deze afdeling heeft dus getracht om de onethische politiekvoering waarvan zijn partij slachtoffer is geworden tijdens de verkiezing van 2010, te voorkomen. De NPS-afdeling had geen aanleiding om een ethische code als voorwaarde te stellen in de samenwerking waarin ze zaten … totdat de PL erbij kwam. Dat betekent dus dat de NPS-afdeling van oordeel is dat de PL althans de politici in deze partij zich schuldig zullen maken aan onethisch gedrag. Waarom is de NPS-afdeling bang hiervoor? Dat komt door het verleden. De PL en haar onethisch gedrag zouden de aanleiding zijn geweest voor het decimeren van de partij. De president van de NPS zou het onethisch gedrag van de PL en haar voorzitter hebben getolereerd en zelfs mogelijk gemaakt. De NPS’ers zelf kwamen in opstand en duidelijk in DNA. Maar het lijdzaam toekijken door de NPS-voorzitter/president woog zwaarder dan de protesten die door de NPS-DNA-leden werden aangetekend in het parlement. De overige afdelingen van de NPS (de overige districten) zagen geen heil in het punt dat NPS-Paramaribo maakte. In een interview haalde de NPS-Paramaribo-voorzitter aan dat zijn afdeling wilde realiseren dat partijen kunnen worden aangesproken op ethische vraagstukken. Dat duidt erop dat in een overleg zoals een politiek top van partijvoorzitters, de voorzitter van dat overleg (de president) instructies geeft en zelfs vaste richtlijnen afspreekt. Concreet wil de NPS-afdeling niet meer dat politieke partijen, de ministeries waarop door hun voorgedragen ministers zitten, deze beschouwen als hun eigendom. Dat was het geval tijdens Venetiaan 2 (2000-2005) en Venetiaan 3 (2005-2010) wat het NF betreft. Geruchten doen de ronde dat er pogingen zijn ondernomen om de NPS-Paramaribo-voorzitter af te zetten. In elke geval heeft het er veel weg van dat NPS-Paramaribo en de overige afdelingen niet op een lijn zitten. De overige afdelingen vinden niet dat er ethische codes moeten gelden als voorwaarde voor de samenwerking. Men vertrouwt dus al de partijen onvoorwaardelijk inclusief de PL.
Het is duidelijk nu dat de VHP (en de PL) ook invloed heeft op de processen die gaande zijn in de partnerpartijen zelf met uitzondering van de PL. Wat opvallend is in de samenwerking, is dat de NPS-Paramaribo-voorzitter gisteren bij Bakana Tori heel voorzichtig is geweest over de aspiraties van de VHP-voorzitter voor het presidentschap. Deze voorzitter profileert zich nu al als de presidentskandidaat van deze combinatie. Van de PL weten we dat ongeacht welke afspraak er voor de verkiezing ook mocht bestaan, ze toch weer opnieuw zullen onderhandelen. Als deze partij als grootste uit de bus komt binnen de NF-combinatie dan zal ze het presidentschap opeisen en wordt dan de PL-voorzitter de eerste Javaanse president van Suriname. Als ze als tweede grootste uit de bus komt dan zal hij het vp-schap en misschien ook het DNA-voorzitterschap eisen. Afspraken van tevoren gelden niet voor deze partij; het moment en de wijze waarop de knikkers liggen, zullen bepalend zijn. De NPS-Paramaribo-voorzitter heeft doen blijken geen voorstander te zijn van de VHP-voorzitter als toekomstige president afkomstig uit de combinatie. Hij heeft aangegeven dat hij een eigen kandidaat heeft en dat die op den duur bekendgemaakt zou kunnen worden. De vraag rijst dus wat er precies gaande is binnen de NPS, binnen NPS-Paramaribo en binnen de NF-combinatie vanaf 29 mei 2014. Nu wordt gespeculeerd dat er tekenen van een breuklijn zichtbaar zijn tussen de VHP en de NPS. Deze laatste partij zou moeite hebben om aan de leiband van de VHP te lopen. De rollen waren eens anders en de VHP werd wel eens getypeerd als een partij met een zwaar minderwaardigheidscomplex en als een tweederangs partner. Omdat de NPS zo hard terugviel en de VHP een vitale voorzitter kreeg die van deze terugval gebruikmaakte om zich als de NF-leider te profileren, was de VHP tot eind mei 2014 de leider van de combinatie. Er wordt van buiten zwaar afgegeven op de NPS. Uitspraken van ook NDP’ers moeten erop neerkomen dat het een schande is dat de NPS aan de leiband van de VHP loopt, althans dat de NPS een VHP’er als presidentskandidaat moet ondersteunen. Het geldt als een afgang en als teken dat de NPS zwaar is terug gevallen. Deze ‘kot’odo’s’ hebben een impact op de houding van de NPS. De NPS-Paramaribo-voorzitter lijkt niet gecharmeerd te zijn van de VHP-voorzitter als leider van de combinatie en als troonpretendent. Kennelijk is dat een strategie om de wil van een NPS-kern tegemoet te komen en om een paar stemmen te redden. De NF-combinatie lijkt zwaar te gaan draaien om de VHP en de PL. Deze twee partijen hebben niet veel moeite met elkaar gehad in de moeilijke periode 2005-2010. Last van ‘ethische dingen’ lijkt de VHP ook niet te hebben. Wat zal de rol van de NPS zijn in deze combinatie. Met de komst van PL is NPS niet de tweede maar de derde partij in de combinatie. Zal de NPS zich lekker voelen in deze groep? Er zijn geruchten dat een breuk tussen de VHP en de NPS, laatste zal drijven in de armen van de NDP. Redenen om dat te doen, kunnen zo gevonden worden. Als dat niet gebeurt, zou het kunnen voorkomen dat NPS’ers de overstap maken naar de NDP. In elk geval is het duidelijk dat het broeit binnen de NPS en ook binnen de NF-combinatie tussen de VHP en de NPS. Hoe dit verder zal uitpakken, zal de tijd leren.

  1. nps 35
  2. vhp 14
  3. voorzitter 13
  4. combinatie 10
  5. partij 8