Randjietsingh: US$ 500 miljoen gestopt in energiesector

Nieuw Front fractieleider tevens VHP-ondervoorzitter Radjkoemar Randjietsingh stelt dat het Nieuw Front wel degelijk geïnvesteerd heeft in de energiesector. Door Nieuw Front regeringen is in de energiesector meer dan US$ 500 miljoen geïnvesteerd. Hij weerspreekt aantijgingen van directeur Willy Duiker van de Energie Bedrijven Suriname (EBS) dat er geen investeringen zijn gepleegd door de vorige regering. Randjietsingh vindt dat juist het energiebeleid van de huidige regering "aanwijsbaar heeft gefaald". Dat daardoor de problemen zich hebben opgestapeld voelt het volk nu aan de lijve, meent de politicus.

"De traditie bij deze regering en haar loyalisten is, dat anderen als schuldigen voor het wanbeleid moeten worden aangewezen. Nu de verkiezingen in aantocht zijn, zal deze traditie veel intensiever worden gebruikt", zegt Randjietsingh. Hij merkt op dat zes generatoren in de Saramaccastraat centrale, met een capaciteit van ongeveer 50 mw, al ongeveer een jaar ongebruikt staan. Deze behoeven een revisie, die, indien goed en efficiënt aangepakt, slechts enkele maanden in beslag kan nemen. Met relatief kleine investeringen zou het volk dus binnen enkele maanden over ongeveer 30 tot 40 mw energie meer beschikken uit eigen productie. "In plaats van dit beleid is ander wanbeleid uitgevoerd".

Randjietsingh vraagt waarom er geen inschrijvingen gehouden zijn voor de levering van de onderdelen voor deze revisie? Waarom zijn de benodigde gelden daarvoor niet vrijgemaakt door de regering? Nu het probleem ernstige vormen heeft aangenomen worden stappen gezet, zonder inschrijving, zonder enige controlemogelijkheid over de aangeboden prijzen, gelden vrij te maken om een bedrijf te vragen om de benodigde onderdelen aan te kopen voor de EBS. "Was dat de bedoeling? Waarom kan de EBS deze onderdelen niet zelf aanschaffen, tegen betere prijzen?".

Investering energiesector
Randjietsingh zet de investeringen in vorige Nieuw Front regeerperioden in de energiesector op een rijtje:
- Bouw van transmissielijn van Paranam naar Paramaribo, waarvoor US$ 20 miljoen is geïnvesteerd. Met deze investering zijn vele voordelen voor de energie voorziening voor vele tientallen jaren veiliggesteld.
- Energie productie uitgebreid van de Saramaccastraat centrale, met 5 MAN generatoren, met een capaciteit van ongeveer 45 mw, met investering van ongeveer US$ 50 miljoen.
- In optimale conditie gebracht al de andere generatoren in de Saramaccastraat centrale, waarmee de productie van energie met ca 35 mw werd veiliggesteld, met investeringen van ongeveer US$ 15 miljoen.
- 4 generatoren in Nickerie, geïnstalleerd met een capaciteit van 13 mw voor US$ 17 miljoen.
- 20 stuks generatoren in de districten geïnstalleerd voor US$ 10 miljoen.
- Kleine en middelgrote generatoren geïnstalleerd in vele tientallen dorpen in het binnenland, voor euro 50 miljoen.
- In de Staatsolie centrale werden 4 CAT-generatoren geïnstalleerd met een capaciteit van 28 mw, voor US$ 40 miljoen.
- Bouw van vele onderstations (14 stuks) in groot Paramaribo, met transmissie- en distributiefaciliteiten voor een investering van ongeveer US$ 150 miljoen.

Al deze en andere investeringen tussen 2000 en 2010 zijn gedaan duidelijk om de energievoorziening aan de samenleving te verbeteren en te garanderen, stelt Randjietsingh. Totaal werd in deze periode geïnvesteerd in de energiesector meer dan US$ 500 miljoen en aan brandstofkosten en operationele kosten meer dan 2 miljard SRD's. "Heer directeur, als u dit niet begrijpt, pakt u uw biezen! Ook de RvC, die deze houding van haar directeur goedkeurt, kan worden meegegeven dat haar tijd erop zit!", stelt Randjietsingh. Hij vindt dat gepoogd wordt het volk te misleiden met leugenachtige informatie.

Op de hoogte
Indien het energievoorzieningsbeleid van de Nieuw Front regeringen was voortgezet in de afgelopen vier jaar, dan zou er nu een ander beeld zijn.
De regering was in 2012 al op de hoogte van een stijging van de vraag naar energie met 12 tot 15% per jaar. In 2012 heeft de regering schriftelijk vastgelegd dat de energiebehoefte in groot Paramaribo in 2015, 260 mw zou zijn. Ook dat een verminderde regenval in het binnenland zou leiden tot het in gedrang komen van de energievoorziening.

Op grond van deze feiten beloofde deze regering om 'hoge prioriteit te geven aan de beschikbaarheid van voldoende, betrouwbare en betaalbare energie op elk moment'.
Deze informatie is te lezen op pagina 107 en pagina 108 van het, Ontwikkelingsplan 2012 – 2016, 'Suriname in transitie'. "De regering schijnt snel te vergeten wat ze zegt. Wat heeft deze zelfde regering gedaan aan deze beloftes? Het volk weet beter", concludeert Randjietsingh.
  1. miljoen 10
  2. regering 9
  3. randjietsingh 8
  4. energie 7
  5. generatoren 7