Jongeren Meerzorg leren over islam op jeugdkamp

Deelnemers aan een jeugdkamp van moskee Raditul Islam te Meerzorg, hebben van minister van Sport en Jeugdzaken Ismanto Adna, certificaten ontvangen. Het gaat om 25 meisjes en 20 jongens van 10 jaar tot 20 jaar, die een week onderwezen zijn in de islamitische normen en waarden.

Een islamitische leraar heeft hen kennis bijgebracht over, onder meer, de manier van kleden en gedrag. Op de laatste dag, zondag, werden alle jongeren in de gelegenheid gesteld om te presenteren wat ze hadden geleerd. Adna riep de jeugdleiders op de jongeren te blijven begeleiden zodat zij niet op het slechte pad terechtkomen. Hij zei te hopen dat de kinderen ook hun best doen op school.

Het ministerie van Sport en Jeugdzaken heeft de zorg voor de ontwikkeling en bevordering van een gecoördineerd en planmatig jeugdbeleid. Jongeren krijgen de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen tot zelfstandige burgers met respect voor anderen. Het actief deelnemen aan het sociaal en economisch leven is hierbij belangrijk, licht de voorlichting van het ministerie toe.


  1. jongeren 3
  2. sport 2
  3. jeugdzaken 2
  4. adna 2
  5. jaar 2