Overheid gaat voor in energiebezuiniging

De overheid gaat voor in de bezuiniging van het stroomverbruik. Vanaf morgen, 27 augustus, draaien de airco’s op alle overheidskantoren van tien uur ’s morgens tot twee uur ’s middags. Deze oproep geldt ook voor de overheidskantoren in het binnenland. President Desi Bouterse heeft deze mededeling gedaan in het parlement bij zijn presentatie over de energiesituatie in het land.

Vanaf 2010 tot vandaag is de energiebehoefte van de samenleving toegenomen met 30%. Was het verbruik in de piekperiode in 2010 nog 193 megawatt, nu is dat 235 megawatt om in oktober toe te nemen tot 258 megawatt. De enorme groei van 75 megawatt legt een enorme druk op het bestuur van het land om de versnelde behoefte naar energie bij te benen, gaf het staatshoofd mee.

Deze regering heeft zich heel veel moeite getroost om investeringen te plegen om de stroomvoorziening veilig te stellen. Er is tot nog toe zo’n SRD 700 miljoen geïnvesteerd in de stroomopwekking, distributienetwerken, stations en onderstations. Ondanks de “voortvarendheid en het in rap tempo significant verhogen van het energievermogen” is er sprake van onvoldoende energie. President Bouterse merkte op dat de regering de extreme droogte die er al bijkans 12 maanden heerst in het gebied rondom het stuwmeer, niet in de hand heeft.

“We kunnen veel verzetten, mevrouw de voorzitter,...misschien ook bergen, maar niet alles,” zei het staatshoofd doelend op de gevolgen van de klimaatsverandering waarbij het fenomeen ‘El Niño’ optreedt. “Er is sprake van een overmachtssituatie” President Bouterse onderschrijft wel dat er eerder iets gedaan had kunnen worden om het leed van de samenleving te verzachten. Vorig jaar juli had de Suralco al aan de alarmbel getrokken voor het waterpeil in de Afobaka stuwdam. “We willen niet vergoelijken, maar de regering heeft hiervan geleerd dat met de nodige flexibiliteit en veerkracht nodig is bij sommige kwesties. We betreuren het dat dit heeft plaatsgevonden.”

  1. megawatt 4
  2. president 3
  3. bouterse 3
  4. regering 3
  5. overheidskantoren 2