Nickerianen willen eigen unit ID-kaart

Vele Nickerianen willen nu een permanente unit Identiteitskaart. Zij zijn van mening dat zij helemaal naar het hoofdkantoor van het Centraal Bureau voor Burgerzaken in Paramaribo moeten afreizen om hun ID-kaart te laten maken. Er gaan heel wat kosten hiermee gepaard en niet een ieder is in staat om de kosten te betalen. Momenteel is het zo dat de mensen die niet naar Paramaribo kunnen afreizen, moeten wachten totdat de unit voor enkele dagen naar Nickerie komt om ID-kaarten te maken. Dit gebeurt soms maar 2 keer per jaar. Bijkans 4 jaar geleden nam Johan Rakiman het initiatief om handtekeningen te verzamelen om deze unit in het leven te roepen.
Het lukte hem om ongeveer 1000 handtekeningen binnen enkele uren te verzamelen, die aangeboden werden aan de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, Maurits Hassankhan. Ook de districtsraadsleden hebben zich gebogen over deze problematiek. Zij zijn voorstaander van een permanente unit ID-kaart in het district. Jongeren die de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben en ergens stukken in orde moeten maken, dienen zich te legitimeren met een ID-kaart. Niet een ieder beschikt over een paspoort om zich te kunnen legitimeren. Daarnaast zijn het ook seniorenburgers die voor verlenging van hun ID-kaart naar Paramaribo moeten afreizen. Het is dus noodzakelijk dat er een unit komt in Nickerie.
  1. unit 5
  2. kaart 4
  3. paramaribo 3
  4. afreizen 3
  5. jaar 3