1. vorige
  2. volgende

Holi-boodschap goed laten doordringen

Het Holi-feest wordt vandaag gevierd in Suriname. Aanvankelijk werd dit lichtfeest slechts gevierd door Surinamers die het Hindoe-geloof belijden. Vanwege de multi-etniciteit en multiculturaliteit, of kort gezegd de pluriformiteit van onze samenleving, is door de jaren heen een hoge vorm van solidariteit en acceptatie ontstaan tussen de diverse etniciteiten waaruit de Surinaamse natie bestaat. Daarbij isvanuit een vreedzame co-existentie concept het acculturatieproces voltrokken met als resultaat een unieke en gemĂȘleerde Surinaamse samenleving/natie, die gestoeld is op het principe van eenheid in verscheidenheid.

Het Holi-feest is derhalve verworden tot een Surinaams feest. Overigens is het een universeel feest dat de mensheid steeds herinnert dat het kwade altijd het onderspit zal delven tegen het goede, hetgeen betekent dat het goede altijd zal winnen van het kwade. Wie deze boodschap van het Holi-feest goed tot zich laat doordringen, zal het volksbedrog en de misleiding, corruptie, onderdrukking, uitbuiting, drugshandel en smokkel met een woord crimineel gedrag, van zich afschudden en kiezen voor de weg van waarheid, oprechtheid, liefde en waarachtige solidariteit.

BEP feliciteert hierbij alle Surinamers, maar in het bijzonder zij die het Hindoe-geloof belijden met het Holi-feest en hoopt dat er genoeg licht zal schijnen in de harten van ons allen, waardoor alle kwade bedoelingen plaats zullen maken voor oprechtheid, eerlijkheid en sociale rechtvaardigheid.

De voorzitter van BEP
Drs. Celsius Waterberg


  1. feest 6
  2. holi 4
  3. kwade 3
  4. gevierd 2
  5. surinamers 2