1. vorige
  2. volgende

Asiskumar Gajadien: ‘EBS schuift schuld naar stroomverbruikers’

De NV Energiebedrijven Suriname (EBS) doet een oproep aan al haar klanten om hun stroomverbruik met 50% te beperken. De VHP-assembleelid Asiskoemar Gajadien geeft in een reactie aan ‘dat de EBS middels deze actie laat merken dat de schuld ligt bij de stroomverbruikers’. Gajadien stelt dat de EBS zelf aangeeft dat zij voor de piekperiode ongeveer 200 megawatt nodig heeft. En als de stroomverbruikers 50%, dus 100 megawatt, moeten bezuinigen, komt dat toch nog neer op een 30 megawatt tekort. Hieruit blijkt dat de EBS verkeerde informatie naar de samenleving toe stuurt. ‘Bij een tekort aan 30 megawatt moet de samenleving 100 megawatt gaan bezuinigen, is de uiteindelijke conclusie. Maar dit geeft alleen een indicatie dat er geen transparantie en duidelijkheid bestaan omtrent het reilen en zeilen bij de EBS met betrekking tot het energiegebeuren’, aldus Gajadien. ‘Dit is een bevestiging.’
Parlementariër Gajadien wenst te benadrukken dat de samenleving nu in deze situatie is terecht gekomen door mismanagement van de EBS en het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Nu moet de samenleving zelf een bijdrage leveren om uit deze situatie te geraken. ‘Daarom wil ik een oproep doen dat men minder stroom gaat gebruiken om alle productiestructuren en productiebedrijven die er zijn toch wel de gelegenheid te bieden om te kunnen produceren en te zorgen voor werkgelegenheid.’ De oplossing van deze energiecrisis ligt binnen handbereik, geeft Gajadien aan. ‘Er is genoeg capaciteit voor het opwekken van energie in het land, zowel bij Suralco als EBS. Er moet een nieuwe directieteam komen bij de EBS. Ook moet de minister van Natuurlijke Hulpbronnen vervangen worden. Hierdoor kunnen deze instanties een goede planning maken en goede monitoring doen van de energiedistributie naar de samenleving toe.’
‘Er is genoeg opwekkingscapaciteit buiten EBS, namelijk bij Suralco’, meent Gajadien. ‘Men zou met de revisie van EBS bij piekperioden, dat kunnen opvangen en bij lage perioden zou vooralsnog de EBS door moeten draaien en minder trekken vanuit de Afobakacentrale. Hierdoor zou de som die men per dag opneemt bij Afobaka gelijk blijven. In de avonduren, rond tien uur, is de vraag naar energie minder en dan zou EBS minder moeten nemen bij Afobaka. Wanneer de piek hoog is, dan moet EBS meer opwekken. Dus er zal een goede monitoring moeten plaatsvinden’, zegt Gajadien tot slot.

Farzana Abdoel

  1. ebs 13
  2. gajadien 7
  3. megawatt 5
  4. samenleving 5
  5. geeft 3