DNA-leden willen doorlichting EBS

Diverse leden van het parlement vinden dat de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) moet worden doorgelicht. Carl Breeveld van DOE bracht dinsdag in het parlement in herinnering dat enige tijd geleden is gevraagd in het parlement om de EBS door te lichten. Nu is dat meer dan noodzakelijk, vooral omdat het gaat om een bedrijf met een monopoliepositie. ‘Er worden behoorlijke salarissen uitbetaald, sommige zijn hoger dan die van ministers. We moeten ons afvragen als dat verantwoord is bij een verlieslatend bedrijf’, merkte het lid op. ‘De EBS maakt geen winst en draait op verlies, maar tegelijkertijd verkeren sommige directieleden in een zeer riante positie.’ Volgens het Breeveld is dit niet goed en moet de regering ingrijpen. Hij beschikt over informatie dat werknemers van de EBS gratis stroom thuis hebben en gratis gaslevering krijgen. Breeveld wenste ook te weten voor hoeveel ex-directeur Kenneth Vaseur is afgekocht.

Ook het lid Asiskoemar Gajadien stelde enkele misstanden aan de kaak. Het lid blijft erbij dat er hier duidelijk sprake is van wanbeleid en mismanagement. In 2010 zijn er kabels gekocht om de distributie vanuit Saramaccastraat naar Maretraite te verbeteren en nu 4 jaar verder zijn de kabels niet in bedrijf, haalde hij als voorbeeld aan. ‘Begin 2012 heeft de president zelf aangekondigd dat er een doorlichting komt van 5 bedrijven, waaronder de EBS. De Commissie NH heeft gevraagd naar rapporten en heeft ze nooit gekregen. Er is zoveel gevraagd over de exit-regeling van Vaseur; ook daarop is nooit geantwoord. Directeuren van EBS houden andere bedrijven op na en verrijken zich ten koste van de EBS.’ Ook hierop heeft de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Jim Hok, nooit niet willen beantwoorden. Het stoort Gajadien verder dat gezegd wordt dat NF- regeringen niet hebben geïnvesteerd in de energiesector. Er is bijkans SRD 500 miljoen geïnvesteerd in de sector. Gajadien vindt dat de president moet optreden en consequenties verbinden aan het falend beleid bij de EBS en op het ministerie van NH. “Er moet opgetreden worden. ‘U hebt mandaat gehad om iets te doen voor de samenleving en om niet na te laten wat u moet doen. Er is sprake van mismanagement, wanbeleid en is er geen energieplanning.”

Een duik in de geschiedenis
Vanaf 2000 – 2010 is het geïnstalleerd vermogen van de EBS door toenmalige regeringen met 43 megawatt verhoogd door de aanschaf 5 MAN-generatoren. Staatsolie heeft geïnvesteerd met 28 megawatt met de aanschaf van generatoren. In 2006 is de 161 KV-lijn van Paramaribo – Menckendam vernieuwd om de stroom van Afobakka veilig te transporteren naar Paramaribo. Het zijn volgens president Desi Bouterse grote investeringen geweest, maar die bleken evenwel bij lange na niet voldoende te zijn om het verschil tussen behoefte aan energie vanuit de samenleving en het aanbod door de overheid te kunnen overbruggen. Black-outs en rantsoeneringen waren het gevolg daarvan. De huidige regering had een enorme inhaalslag te plegen om te voldoen aan de vraag aan energie. ‘De regering heeft meteen met de meeste spoed de nodige voorbereidingen getroffen’, zegt het staatshoofd. Vanaf 2011-2012 is het startvermogen van energie verhoogd met 97 megawatt, er zijn 3 generatoren geïnstalleerd en heeft de overheid aan Staatsolie groen licht gegeven voor de uitbreiding met nog 34 megawatt. In deze periode is er totaal ca. 100 megawatt extra vermogen toegevoegd. Dit is vrijwel gelijk aan het jaarlijks gemiddelde van hydro- energie die jaarlijks uit Afobakka wordt geleverd.

Volgens de president beschikken we nu over 295 megawatt in tegenstelling tot 193 megawatt in 2010. Dit zou onder normale omstandigheden voldoende zijn om de achterstand van voor 2010 in te lopen, indien wij niet te maken kregen met een dalende waterpeil in het stuwmeer. Door de grote beleidsinspanningen is er voldoende aan vermogen geïnstalleerd om te kunnen voorzien in de dagelijkse behoefte van het land.

DM

  1. ebs 9
  2. megawatt 7
  3. president 4
  4. energie 4
  5. parlement 3