De eerste veertig personen hebben woensdag na enige vertraging hun Personen van

PARAMARIBO - De eerste veertig personen hebben woensdag na enige vertraging hun Personen van Surinaamse Afkomst-document (PSA-document). Een deel werd uitgereikt op het hoofdkantoor van Buitenlandse Zaken en de overige op het Surinaams consulaat in Amsterdam, Nederland. 

Onderdirecteur Lucretia Redan legde uit dat de uitreiking later plaatsvindt dan was gepland. Er trad vertraging op omdat de levering van de microchips die in de bijbehorende ID-kaart worden geplaatst, later heeft plaatsgevonden. Maar ook de aanlevering van pasfoto's door aanvragers was een grote uitdaging.

"Veel mensen stuurden selfie's waardoor de documenten niet uitgeprint konden worden", zei Redan. Zelfgemaakte foto's worden niet geaccepteerd, omdat het document moet voldoen aan de internationale standaarden. PSA's mogen vijf jaar visumvrij naar Suriname reizen, zich zes maanden vestigen en hier verlenging voor nog eens een half jaar aanvragen. Wie zich komt vestigen moet zich bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken aanmelden en krijgt daar een PSA-kaart.

Bij Buitenlandse Zaken zijn 305 volledige aanvragen binnengekomen. 119 zijn goedgekeurd en 186 zijn nog in behandeling. Tot nu toe is geen enkele aanvraag afgewezen. Redan merkte op dat 1344 aanvragen incompleet waren. Aanvragers is gezegd ontbrekende stukken aan te leveren, voordat het verzoek in behandeling kan worden genomen.

"Ik ben geen toerist meer in eigen land. Zo uit Glenn Olmtak zich tegenover de Ware Tijd na de in ontvangstneming van zijn PSA-document. Consul generaal Roy Lieuw A Sie heeft op het Surinaams consulaat in Amsterdam de PSA-identiteitsbewijzen overhandigd. De vreugde-uiting van Olmtak krijgt flinke ondersteuning van Lloyd Sital. "Ik ben geen toerist meer in Suriname. En dit document toont mijn verbondenheid met Suriname aan", zegt Sital. Hoe vaak hij gebruik zal maken van het id-bewijs weet Sital nog niet. "Maar dit document is een erkenning van mijn verbondenheid met Suriname en daar ben ik trots op".
  1. document 6
  2. psa 4
  3. suriname 4
  4. redan 3
  5. aanvragen 3