Bij de achtste ACP Topconferentie van staatshoofden en regeringsleiders is

PARAMARIBO - Bij de achtste ACP Topconferentie van staatshoofden en regeringsleiders is president Desi Bouterse vertegenwoordigd door de minister van Buitenlandse Zaken, Nirmala Badrising. De minister werd bijgestaan door ambassadeur Reggy Nelson die Suriname in Frankrijk vertegenwoordigd. De conferentie was in Port Morseby, Papua New Guinea.  

Het thema van de Topconferentie was 'Repositioning the ACP Group to Respond to the Challenges of Sustainable Development'. Hoog op de agenda stond de behandeling van het rapport van de Eminent Person Group (EPG). Die moet namens de staatshoofden nagaan op welke wijze de ACP geherstructureerd kan worden. Verder kwam naar voren hoe de samenwerking met de Europese Unie er na 2020 er uit moet zien, na afloop van de Cotonou-overeenkomst.

De EPG werd geleid door Olusegun Obasanjo, ex-president van Nigeria. Door verschillende aanwezigen werd het belang van onderlinge samenwerking benadrukt net als de potentie van de sectoren landbouw en toerisme. President Robert Mugabe van Zimbabwe, die namens de Afrikaanse regio een openingstoespraak hield, riep alle ACP-landen op om meer dan ooit nauwer samen te werken. Hij wees erop dat zij niet langer slechts moeten fungeren als leverancier van grondstoffen, die het Westen rijker maakt.

Minister Badrising wees tijdens haar toespraak op de moeilijke tijden die diverse economieën nu meemaken, vooral economieën die sterk afhankelijk zijn van extractieve industrieën. Ondanks Suriname gezien kan worden als een van de weinige landen met een negatieve uitstoot van broeikasgassen, ervaart het land de gevolgen van klimaatverandering. Dit vooral nu de kusvlakte gevaar loopt land te verliezen.
  1. acp 4
  2. president 3
  3. minister 3
  4. topconferentie 2
  5. staatshoofden 2